Nummer 3 · 2011

Tema: 
Jubileum
Det började med att den då drygt 50-åriga Gerda Meyerson fick en idé. I bland annat Danmark och Norge fanns föreningar för lom­hörda och döva (vuxendöva); Varför inte i Sverige? Hon skrev ett upprop i Svenska Dagbladet i september 1920. Gensvaret blev stort och den 21 februari 1921 bildades Svenska Föreningen för Dövas Väl. Resten är historia – HRF:s historia

Artiklar i det här numret

Annonser

view counter