Nummer 2 · 2013

Monica Danielsson förverkligade en dröm och utbildade sig till personlig tränare, PT. Eftersom kursen gavs av ett privat institut blev hon nekad skrivtolk under utbildningen. Läs också om vad syn- och hörselinstruktörer gör, om alkohol kan påverka tinnitus, HRF:s medlemsutveckling, forskning och avhandlingar.

Annonser

view counter