Nummer 1 · 2017

Elisabeth Bargel, 43, är avdelningschef på ett stort utbildningsföretag. Hon gillar utmaningar, men när hörseln försvann blev det svårt. Nu väntar hon på tid för att operera in ett cochleaimplantat.

I det här numret kan ni också läsa om hörapparatdesign, forskningsläget när det gäller plötslig hörselnedsättning och Socialstyrelsens kritik av "Fritt val-system".

 

Artiklar i det här numret

Annonser

view counter