Nummer 1 · 2014

Tickandet har tystnat för urmakare Kjell Pettersson. Hörselgymnasium förbereds. EU-frågor inom hörselområdet. Förbundskurs inspirerar.

Tickandet har tystnat för urmakare Kjell Pettersson. Hörselgymnasium förbereds. EU-frågor inom hörselområdet. Förbundskurs inspirerar.

Artiklar i det här numret

Annonser

view counter