Lucas nattliga prat förbryllar föräldrarna

Jessica Sandin och  och Tobias Reinelings son Lucas är döv, och fick cochleaimplantat, CI, när han var sex månader. Sen dess vaknar han nästan varje natt och sjunger och pratar för sig själv i flera timmar när han inte har sina CI.
– Varför gör han det? undrar föräldrarna.

Mamma Jessica och Lucas.
Tommy Andersson
Lukas, 1,5 år, är familjens charmtroll. Föräldrarna gläds åt sonens utveckling.
Tommy Andersson
Publicerad i Nummer 7 · 2017

Lucas föddes i april 2016 och ganska snart stod det klart att han hade grav hörselnedsättning på båda öronen. Vid PKU-testet som görs rutinmässigt på små barn fick föräldrarna veta att den virusinfektion som Jessica haft under graviditeten hade gått över till Lucas.
– Vi fick höra att den här infektionen även kan ge svåra hjärnskador, så vi var lättade när det bara var hörselnedsättningen, säger Jessica.

Men beskedet följdes ändå av många tårar och frågor. I Värmland där familjen bor föds bara några få döva barn om året och familjen har bara haft kontakt med en annan familj vars barn inte hör.
– Vi sörjde mycket först, det var inget vi hade väntat oss förstås, säger Jessica.
Lucas fick hörapparater vid tre månaders ålder och kunde då uppfatta en del väldigt höga ljud, men ganska snart föreslog läkarna cochleaimplantat, CI.

Redan 27 oktober samma år satt båda implantaten på plats. Operationssåren läkte fint och tre veckor senare kopplades implantaten på. 

– De höjdes successivt och efter två veckor hörde han fullt ut. Från sju månaders ålder fick vi allt mer bekräftelse på att han uppfattade ljud, säger Jessica.
Hon förklarar att Lucas tar in alla ljud, vilket kan ge problem.
– Han har svårt för att sortera ljuden, i stora grupper särskilt. Då blir han trött, säger hon.
Läkarna har sagt att Lucas bara kan höra tal på någon meters anstånd, men Jessica och Tobias har märkt att han reagerar även när de pratar i rummet bredvid.

Lucas leker med sina byggklossar.Lucas leker med sina byggklossar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att öva talet går de på kurs två till tre gånger i månaden.
– Han säger mamma och pappa och titta och tittut och tack och sådant. Så vi ser att det går framåt, säger Jessica.

Men så är det den där saken familjen funderar på. Ganska snart efter att Lucas fick sina cochleaimplantat började han vakna på nätterna, när han inte hade implantaten på.
– Han vaknar i princip varje natt och sjunger och pratar för sig själv i flera timmar. Han ropar PAPPA och tar i för kung och fosterland och så sjunger han ”LA LA LA” jättehögt. Vi undrar så varför han inte tröttnar. Han borde ju inte höra sig själv?
Barnen har ytterligare tre barn i familjen, som alla är hörande, ingen av dem har haft liknande nattvanor.
Jessica tog upp saken i HRF:s slutna CI-grupp på Facebook och fick olika svar.
– Någon skrev att det var omöjligt att han hörde sig själv, någon skrev att han hade lärt sig ljuden. Men någon sa att det borde han inte ha hunnit göra ännu, så vi har ännu inte fått något rakt svar.

Mikael Heimann är professor i utvecklingspsykologi och jobbar vid Linköpings universitet. Han säger att det kan vara svårt att säga något exakt om Lucas utan att ha träffat honom. Men att pojken har fått implantat tidigt gör ju att han har en del tid på sig att utveckla sin hörsel och sitt tal. Man skall inte underskatta små barns inlärningsförmåga, särskilt om de underliggande kognitiva systemen fungerar, tror han.
– Har barnet lärt sig tala och prata med CI på så försvinner ju inte förmågan bara för att det är frånkopplat. Som en kollega, en logoped sa till mig: Det är ju samma sak som att en hörande kan skratta och prata, men inte höra, om man skulle ha hörselskydd på.

Det är svårt för Mikael Heimann att spekulera om Lucas inre upplevelsevärld, men utifrån det han fått veta tycker han det verkar som att Lucas nattliga pratstunderna är något positivt för honom.

Mikael Heimann.Mikael Heimann.– Beteendet handlar troligen om en sorts självstimulering, en form av helt normalt stereotypiskt beteende, det vill säga att han upprepar ljud som ger en intressant och för honom relativt ny sensorisk feedback, säger han.

Talet och sången kan också ha en lugnande effekt.
– Upprepningar kan ge det resultatet. Det kan också vara så att han fascineras av upptäckten av ljud och att han undersöker sin egen förmåga, säger Mikael Heimann. 

Fotnot:  Mikael Heimann är ansvarig för Baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet. Han har bland annat forskat om mentaliseringsprocesser hos barn med CI.

 

Martina Nylin, frilansjournalist

Annonser

view counter