Vem styr egentligen Sverige framöver?

Publicerad i Nummer 1 · 2015

Helt plötsligt mitt i helgerna och i sista stund får vi besked om "Decemberöverenskommelsen" och att regeringen därmed inte kommer att utlysa ett extra val den 22 mars.

Lite häpna och förvirrade är nu alla vi som arbetar med intressepolitik på olika ställen och nivåer. HRF gjorde omprioriteringar före helgerna i den redan utarbetade verksamhetsplanen och budgeten för år 2015 för att ha resurser till valarbete. Nu har förutsättningarna förändrats igen. Eftersom det också råder en viss oreda och otydlighet i de politiska församlingarna i kommuner och landsting blir det partipolitiska landskapet näst intill ogripbart.

Decemberöverenskommelsen hjälper tyvärr inte till att göra bilden klarare. Man måste ställa sig frågan, vem styr egentligen Sverige framöver?

Utifrån HRF:s och hörselskadades perspektiv presenterades många viktiga åtgärder i regeringsdeklaration i höstas.

Många av dessa har nu också tydliggjorts i regeringens regleringsbrev till olika myndigheter, bland annat till Socialstyrelsen när det gäller hjälpmedelsverksamheten och fritt val av hjälpmedel.

Om regeringen får styra ska vi också få en starkare och bredare diskrimineringslagstiftning, något som Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna inte tyckte för ett halvår sedan.

För HRF börjar nu ett år där vi måste orientera oss i den otydliga politiska miljön på alla nivåer. Samtidigt börjar det omfattande interna förberedelsearbetet inför vår kongress i maj 2016. Vi ska ta fram förslag till handlingsprogram med mera och under hösten kommer motioner att tas fram i föreningar och distrikt. Så frågan "Vart är vi på väg?" är relevant såväl externt som internt för HRF.

 

Annonser

view counter