Satsa på helheten

Publicerad i Nummer 7 · 2012

Det är inte vanligt att vi talar om infrastruktur och hörselskadade. Allt för ofta blir det nästan bara diskussioner om hörapparater och ibland också om teleslingor. Om vi däremot skulle se hörapparaten som ett av de fordon som vi ska ta oss fram med kommunikationsmässigt så krävs en infrastruktur för att helheten ska fungera. På samma sätt som vägar, tågräls, färjor, parkeringsplatser måste finnas för att vi ska kunna använda alla de fordon som vi är så beroende av i våra dagliga liv.

Det krävs nu ett samhälleligt infrastrukturtänkande även för gruppen hörselskadade. En viktig del i denna infrastruktur är textning i tv.

I den nyligen presenterade Public Service-utredningen ges textning av svenska tv-program en tydlig prioritering, man berör då också dagens problem med direkttextning. Något som alla är överens om är att den idag inte håller godkänd kvalitet och sannolikt aldrig kan bli tillräckligt bra utan ny teknisk lösning.

I utredningen finns mycket väl beskrivet vad som behöver göras med hjälp av ny teknik och vad det krävs i tid och pengar, tre år och cirka 30 miljoner. Utredningen hänvisar till att frågan bereds i regeringskansliet, vilket den har gjorts under längre tid.

 

Det är nu hög tid att regeringen med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i spetsen kommer till skott och beslutar om pengarna och vem som ska utföra uppdraget.

Detta är en avgörande infrastruktursatsning för landets hörselskadade som vi nu kräver att den löses precis som redan har gjorts i många andra länder i Europa. Sverige har i många år varit i framkanten när det gäller textning i tv så låt oss fortsätta vara det. 

Annonser

view counter