Våga ta nya vägar!

Publicerad i Nummer 1 · 2014

Tre år gammal fick jag barnreumatism. Som en följd förlorade jag synen strax före min 25-årsdag. Men min övertygelse har alltid varit densamma. Att mina funktionsnedsättningar är en tillgång och att olikheter berikar vårt samhälle. Däremot har det inte alltid varit lätt att övertyga andra.

Nyblind fick jag 2003 praktik på Radio Stockholm. Efteråt berättade min handledare om sina fördomar. Att han inte trott att jag skulle klara arbetet. Osäker i min nya värld, men taggad som tusan jobbade jag på och det gick fint. Jag kom med många idéer och vi gjorde en del inslag med koppling till funktionsnedsättning. När praktiken var slut erbjöds jag anställning. Handledaren hade hajat en viktig poäng. Mina erfarenheter behövdes. Jag hade något som de seende journalisterna saknade.

2006 fick jag uppdraget att recensera film i magasinet Unique Generation. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Jag hamnade på löpsedeln. Sverige hade nämligen fått sin första blinda filmkritiker. Folks föreställning om att blinda inte tittar på film krockade uppenbarligen med verkligheten. Filmmakare ifrågasatte det hela. Varför skulle just jag tycka till om film, som enligt dem är så visuellt. Jättetrist inställning eftersom film är så mycket mer.

Fast så blir det säkert när normer bryts. Men tack och lov finns det fler än jag som ser mervärdet i att förbigå normer. Inte minst Filip och Fredrik som hösten 2013 gav mig chansen att recensera film i Breaking News. De liksom jag betraktar min blindhet som en tillgång. För visst blir det extra intressant när jag ”ser” sådant seende missar. 

Mångfaldsfrågan är en het potatis. Det pratas till och med om ekonomiska vinster av olikheter.  Men alltför sällan nämns funktionsnedsättning i sammanhanget. Vilket är en stor förlust och något vi måste ändra på. Därför uppmanar jag alla att öppna sina dörrar. På vid gavel. Våga ta nya vägar, gå utanför ramarna och ge plats åt personer med funktionsnedsättning. Det kommer vi alla att vinna på.

Anna Bergholtz

Journalist, föreläsare och moderator som driver egna företaget Annas Vision.

Annonser

view counter