Det går inflation i ljud

Publicerad i Nummer 6 · 2018

I en orkester behövs en viss balans och ett samspel mellan de olika sektionerna. Ljudmiljöerna vi omges av saknar dock dirigent. Ingen kontrollerar balansen. Vi får själva förflytta oss för att komma undan eller närma oss de ljud vi vill höra.

Den amerikanske musikern och ljudlandskapsekologen Bernie Krause har under cirka 40 år rest jorden runt för att studera och dokumentera naturens egen ljudvärld. Han berättar om sina svårigheter att idag hitta de ljud som inte störs av människans ljud. Att spela in ostörda ljud är besvärligt och tar mycket lång tid.

När vi ständigt omsluts av ljud, vi inte kan värja oss mot, ligger det nära till hands att det går inflation i ljud. Vår förmåga att uppfatta de små valörerna avtar, kanske till och med upphör. Tänk bara på trafikbruset, bullret från byggarbetsplatser, eller musiken från varuhus, restauranger och kaféer. Till detta kommer våra bostäder. Vi omges ständigt av surrande från kyl, frys, tvättmaskiner och luftkonditioneringssystem.

Det är inte konstigt om känslan för nyanser avtrubbas. Medvetet eller omedvetet reagerar både människor och djur på olika läten och dess valörer: starkt, svagt, störande, häftigt, fara, otäckt, glatt, stämningsfullt, vilsamt, eller kanske uppfordrande.

Musikmakarna inom filmindustrin använder sig av detta. Vår förmåga att reagera på signaler och associera till ljud är ett användbart verktyg både inom det konstnärliga skapandet och i samhället i övrigt.

Här spelar skiftningarna i dynamiken en väsentlig roll, det vill säga den spänning som kan byggas upp mellan starkt och svagt eller, till exempel, intensivt och stillsamt. Eftersom ljuden ständigt påverkar vår livsmiljö kanske skalan för vår förmåga att ta till oss nyanser förskjuts – lägsta nivån flyttas upp. Är det till och med så att de lägre, finstämda och subtila nyanserna har spelat ut sin roll – kanske till och med utrotats?

Eller som en storbandsledare en gång sa till mig: ”Vi kör med två nyanser. Starkt och jävligt starkt.”

Annonser

view counter