Att stängas ute

Elinor Wermeling
Publicerad i Nummer 2 · 2017

Flickan öppnar bänklocket och tar fram boken som hennes lärare just instruerat klassen att ta fram. Tyst läsning står näst på tur på schemat. Flickan slår upp sin bok. Efter en lång stunds tappra försök inser hon att hon inte får ut något alls av textens innehåll. Texten har liksom en liten tendens till att inte vara helt stilla, det är svårt att ha blicken fäst vid rätt ställe i texten. Hon sneglar i riktning mot bänkgrannen, där bladen vänds ideligen, och flickan gör något som hon aldrig gjort tidigare. Tittar på texten utan att läsa och vänder sedan sida samtidigt som det bläddras en bit ifrån henne.

Den här händelsen, som handlar om mig, har i efterhand givit mig en del tankar på hur det är att vara utestängd från information. I mitt hem som barn fanns mycket kreativitet, skapande, uppfinningsrikedom och flera med dyslexi. Dyslektiker har svårigheter inom textområdet, men styrkor på andra områden. Detta är något som vi behöver bli bättre på att ta tillvara. Vi behöver kompetenseffektivisera mera, som jag kallar det. För visst har vi inte råd med att gå miste om kompetens?

Jag misstänker att personer med hörselnedsättning har liknande erfarenheter kring information. Att man har upplevt situationer där man kan ha gått miste om information på grund av det sätt som den har presenterats. Många personer med dyslexi lyssnar ofta på texter; inlästa, via talsyntes eller via lyssningskoder. Vi läser med öronen. Vid hörselnedsättning gäller snarare motsatsen.

Tillgänglighet betyder för mig många vägar till samma mål. Att dessa tillvägagångssätt ska vara likvärdiga och finnas med från början. Detta gäller även för text och begreppet jag kallar Tillgänglig Text är något jag arbetar mycket med. Det handlar inte om att ta bort något utan att lägga till. För att kunna nå samma resultat på lika villkor, behöver vi göra på olika sätt. Lika mål, men olika medel. Vi är olika och det är meningen, flickan ovan skulle istället ha lyssnat på sin bok.

Annonser

view counter