Kritik mot publicering av annons för öronolja

Konsumentverket, KO, begär nu in ett yttrande från Aller Media om publiceringen av en annons för öronolja samt vilka åtgärder mediaföretaget planerar att vidta.

Annons för öronolja kan bli ett fall för Marknadsdomstolen.
Mostphotos
Publicerad i Nummer 7 · 2018

I nummer 6/18 skrev Auris om en annons för öronolja som publicerats ibland annat Hemmets Veckotidning som tillhör Aller Media-koncernen.

I annonsen påstås bland annat att oljan ger ”en fullständig regeneration av hörsel redan efter ungefär fyra veckor”. Konsumentverket hade då fått in flera anmälningar om annonsen och även haft kontakt med HRF via Konsumentverkets funktionshinderråd, men ännu inte beslutat om några åtgärder.

Nu har Konsumentverkets jurister beslutat att gå vidare. I en skrivelse till Aller Media har KO begärt in ett yttrande samt de uppgifter företaget har om annonsören.

– Annonsen bryter mot flera punkter på den så kallade ”Svarta listan”, bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder, till exempel att oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, säger Linda Halvarsson, jurist på KO.

– Vi anser att det borde stått klart för dem att annonsen inte följer de regler som finns i marknadsföringslagen.

Linda Halvarsson säger att det viktigaste för KO är att motverka felaktig information och att se till att den här typen av annonsering inte ska fortsätta.

– Vi beslutar hur vi ska gå vidare när vi fått in ett svar. 

- Om KO väljer att gå till Marknadsdomstolen är det svårt att säga vad som händer. Om Aller Media fälls och förbjuds att publicera annonsen eller liknande annonser är det vanligtvis förenat med ett vite om publiceringen upprepas. Det finns också möjlighet för domstolen att döma ut en så kallad marknadsstörningsavgift, säger Linda Halvarsson. 

Annonser

view counter