TEMA: TINNITUS & MENIÈRE

Kan förändringar i hjärnan orsaka tinnitus?

Hur kommer det sig att vissa hörselskadade utvecklar tinnitus och andra inte? Den frågan har forskare i USA försökt svara på och tror sig ha hittat ett svar i hjärnan.

Publicerad i Nummer 4 · 2011

De flesta fall av tinnintus föregås av en hörselskada som resultat av skada på innerörat, på grund av ålder, buller, eller annan skada. Men alla som har en hörselskada får inte tinnitus.

Forskare vid universitetet i Georgetown, usa har utvecklat en ny teori om varför vissa är mer känsliga för tinnitus än andra, skriver National Institute on Deafness and Communication Disorder, NIDCD i en artikel på sin webbplats.

Grindvakt

Forskarna tror att det limbiska systemet kan fungera som en ”grindvakt”, gatekeeper, mot oönskade ljud. Det limbiska systemet är sammansatt av nervceller och är centrum för att utvärdera signaler såväl från kroppens inre som syn, hörsel lukt och känsel.

Det limbiska systemet hänger också samman med hjärnans belöningssystem som utlöser känslor av lust och olust. Josef Rauschecker och hans kolleger vid avdelningen för neurovetenskap och audiologi vid universitetet i Georgetown har publicerat sina resultat i tidskriften Neuron.

I tidigare studier hade de noterat på röntgenbilder av hjärnan att personer med tinnitus hade signifikant minskning av vävnadsvolym i ett område i pannloben. Upptäckten intresserade dem särskilt som det inte är ett område i hjärnan som behandlar ljudsignaler, men ett område som har möjlighet att hantera sinnesinformation, till exempel ljud, genom sin nära förbindelse med nyckelstrukturer i det limbiska systemet.

Förändringar med koppling till det limbiska systemet hos personer med tinnitus har tidigare konstaterats i forskning. Forskare har då oftast tolkat förändringarna som en känslomässig reaktion på tinnitusljuden, skriver nidcd som har varit med och finansierat forskningen.

Doktor Rauschecker och hans kolleger funderade över om det kanske kunde finnas ett annat orsakssamband. Vad de undrade var om dessa strukturer i hjärnan kunde vara en del av ett system som ska undertrycka oljud och att det på något sätt har gått fel.

Minskad förmåga undertrycka

I den modell som doktor Rauschecker och hans kolleger föreslår är den kritiska punkten för om en person kommer att uppfatta tinnitus någonstans där hörselsystemet och det limbiska systemet samverkar.

En teori är att den minskade vävnadsvolymen i det limbiska systemet kan göra att hjärnans förmåga att undertrycka oönskade ljud minskar. Även om den här modellen inte helt förklarar hur och varför vissa personer får tinnitus så ger den forskarna nya möjligheter att undersöka hur tinnitussignalen uppstår och hur den möjligen skulle kunna stoppas.

Teorin skulle också kunna förklara att depression är vanligare bland personer med tinnitus än andra eftersom depression ofta har en koppling till det limbiska systemet, skriver NIDCD.

Fotnot: NIDCD är ett amerikanskt institut som bland annat har i uppdrag att bedriva och stödja biomedicinsk och beteendevetenskaplig forskning med anknytning till hörsel, balans och tal med mera.

Annonser

view counter