Jobbsökande får hjälp in i arbetslivet

Arbetssökande som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning kan få hjälp av sius-konsulenter. Konsulenterna är med tills allt fungerar på arbetsplatsen.

Sius-konsulenterna förmedlar jobb i många olika branscher.
Mostphotos

Här finns sius

Sius är förkortning för särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd.

En sius-konsulent är en arbetsförmedlare med kompetens i introduktionsmetodik, som hjälper arbetssökande som är i behov ett inviduellt stöd, att få eller återgå i arbete.

Det finns sex så kallade Syn, döv, hörsel-enheter inom Arbetsförmedlingen i hela landet. Kontoren finns i Lund, Göteborg, Örebro, Stockholm (Sundbyberg), Uppsala och Sundsvall.

På dessa kontor arbetar synspecialister, audionomer, dövkonsulenter, psykologer, socialkonsulenter och sius-konsulenter.

För närvarande arbetar totalt 44 sius-konsulenter inom området syn, döv, hörsel. En del av konsulenterna är teckenspråkiga.

Det är arbetsförmedlaren på hemmakontoret som ser till att en sius-konsulent kopplas in.

Källa: AF Syn-döv, hörsel.

Publicerad i Nummer 7 · 2017

Han säger att han är en ”arbetsmarknadspolitisk åtgärd”. Den riktiga titeln är sius-konsulent och Örjan Karlssons uppdrag är att hjälpa personer med hörselskada, dövhet eller synskada att få jobb. 

En arbetsdag för Örjan Karlsson kan se väldigt olika ut. Ena dagen träffar han arbetssökande på Arbetsförmedlingens kontor runt om i Sörmland. Andra dagen besöker han arbetsplatser för att se om de har behov av att anställa (det kallas ackvirering). Och ibland är han ute och handleder på arbetsplatser. Då kan han till exempel få utfodra hästar, ta emot kunder på ett spa, röja sly och buskar, baka pizza eller sitta framför en skärm på ett kontor.
– Det är väldigt varierande och jag måste läsa på innan jag åker ut, så jag vet hur jag ska klä mig, vilka säkerhets- och hygienkrav som gäller och mycket annat, berättar han.

Sius står för särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Huvudkontoret för sius-konsulenterna i Mälardalen finns i Uppsala. Dit hör Uppland, Västmanland, Östergötland och Sörmland. I Sörmland arbetar Örjan Karlsson och ytterligare en konsulent. 

Örjan Karlsson förklarar hur ett uppdrag kan gå till. Det börjar med att en arbetssökande skriver in sig på något av Arbetsförmedlingens kontor. Om personen har en hörselnedsättning, synskada eller är döv och behöver anpassning för att komma ut i arbetslivet, blir Örjan Karlsson eller hans kollega i Sörmland, kontaktad.

Örjan Karlsson och arbetsförmedlaren har ett möte tillsammans med personen som söker jobb och man berättar vad man kan hjälpa till med.
– Det är oftast unga människor, som inte fått in en fot i arbetslivet. Det är få som har en akademisk examen. Det kan också vara äldre som har fått sluta en tidigare anställning på grund av sin funktionsnedsättning, säger han.

Om den sökande vill ta hjälp av konsultenten startar en sökande-analys där Örjan Karlsson tar reda på personens kvalifikationer, önskemål och behov. Om det behövs teckenspråkstolk, annan språktolk, skrivtolk eller andra hörhjälpmedel på dessa möten så ordnas det av Arbetsförmedlingen.

Örjan Karlsson, sius-konsulent i Sörmland.Örjan Karlsson, sius-konsulent i Sörmland.När det står klart vad den sökande vill jobba med så går Örjan Karlsson igenom vilka företag i den branschen han känner till. Det ska fungera praktiskt med pendlingsavstånd, arbetstider och intressen.
– Vet jag något företag som kan passa tar jag kontakt med det, annars söker jag tills jag hittar något.
Örjan har efter många år på Arbetsförmedlingen byggt upp ett stort kontaktnät bland företagen i länet.

I flera branscher råder brist på arbetskraft, gör det att ditt arbete är lättare än i en lågkonjunktur?
– Tvärtom. När det är högkonjunktur vågar arbetsgivarna inte ta några chanser. I lågkonjunktur däremot, är det lättare att få dem att ta anställa en person som behöver vissa anpassningar och arbetsgivare mera tid att lägga på introduktionen. Så här ser det ut nästan överallt i Sverige. Våra resultat är alltså oftast bättre i lågkonjunktur.

Att få se lyckan över en egen lön, gör det värt slitet.

Innan en anställning blir aktuell kontrolleras företaget för att se bland annat att det inte har skatteskulder eller näringsförbud. Det måste finnas kollektivavtal och försäkringar. Om allt är i sin ordning och den arbetssökande är positiv till platsen, börjar en introduktion, som oftast är en praktikperiod på en månad. Då är Örjan med och jobbar bredvid den sökande.
– Det är en viktig del i mitt jobb. Att ta reda på hur lång tid arbetet tar att utföra, hur tungt det är, vilka hjälpmedel som behövs och så vidare. Jag kollar att det finns toa, dusch, omklädningsrum, förvaringsskåp och annat som arbetsmiljölagen kräver.

Det är olika vad som behövs beroende på vilket arbete som ska utföras och personens behov. Någon kan behöva bättre belysning och teleslinga, en annan behöver blinkande larm. Det kan också finnas andra behov och i så fall kopplas en specialist in som hjälper till med det.

Det är sisu-konsulentens analys som ligger till grund för vilket lönestöd arbetsgivaren ska få från staten. Den som anställs ska alltid ha en lön som följer branschens kollektivavtal.
– Arbetssökande är ofta i underläge, det är mitt uppdrag att ställa krav på arbetsgivaren, säger Örjan Karlsson.
Om det behöver skaffas hjälpmedel så ordnas det av Arbetsförmedlingen.
– Alla är angelägna om att det ska fungera så det brukar gå snabbt, säger han.
När introduktionen är över glesnar Örjans kontakter med den sökande och arbetsgivaren ut. Han finns dock tillgänglig som stöd under ett helt år. Den tiden kan förlängas vid behov.
Att vara sius-konsulent kan ibland vara ganska slitsamt. Det blir många timmar i bil och ibland får han flera nej innan det blir ett ja. Målet är att varje konsulent ska ha cirka 15 sökande per år och att nio får jobb, men det är inte alltid det uppnås. Men Örjan Karlsson ser svårigheter som en utmaning och brinner för sitt arbete.
– Det allra bästa är när en person kommer ut i anställning. Att få se lyckan över en egen lön, uppskattning, självständighet, det är värt allt, säger han.

Kommuner, landsting, stat och myndigheter är sämst.

Om du fick önska något i ditt arbete, vad skulle det vara?
– Att kommuner, landsting, stat och myndigheter blir bättre på leva upp till sina egna krav på mångfald och tillgänglighet. De är sämst när det handlar om att anställa personer med funktionsnedsättningar, de vill att andra ska göra det. Det är patetiskt när de säger att alla har lika värde, när de inte agerar efter det själva, säger Örjan.
Han skulle även önska att fler arbetssökande direkt vid inskrivning berättade om sina behov. Det är tyvärr många som missar stödet eftersom de inte uppger att de har en funktionsnedsättning. Om ingen frågar, och gärna utvecklar frågan så det framgår tydligt vad den gäller, så kommer det inte fram. Örjan Karlsson tror att fler skulle kunna få hjälp om rutinerna vid inskrivning ändrades lite och frågor om funktionsnedsättning ställdes på ett annat sätt.
– Erfarenhet och människokännedom har stor betydelse för att upptäcka att en ung arbetssökande kan behöva stöd. 

 

Bidrag för anställning

Anställningsformer med bidrag för att anställa en person med funktionsnedsättning som behöver anpassning av arbetet:
För utveckling i anställning. För att en person ska pröva på ett yrke.
För anställning. För att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
För trygghet i anställning. Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb. Källa: arbetsformedlingen.se

Annonser

view counter