Instruktörskurser ställs in

Hagabergs folkhögskola har två år i rad fått ställa in kursen för syn- och hörselinstruktörer. Intresserade finns, men kommunerna vill inte betala.

Med stöd från syn- och hörselinstruktörer kan äldre som bor hemma klara vardagen bättre.
Mostphotos

Den enda i Sverige

Syn- och hörselinstruktörsutbildningen på Hagabergs folkhögskola startade 2013 på initiativ av HRF, SDR, FSDB och SHIF-S.
Deltagarna är främst personal på kommuner.
Kursen är sju veckor, fyra på skolan och tre på distans.
Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige idag.

Publicerad i Nummer 7 · 2017

Hagabergs folkhögskola i Södertälje har utbildat syninstruktörer sedan 1980-talet, och 2013 tog man in hörselinstruktörsperspektivet i utbildningen. Då var kursen sju veckor, plus fyra veckors praktik i hemkommunen. Efter att kommunerna klagat på att utbildningen var för lång kortade man ner den, men även det tycker kommunerna är dyrt, enligt Jan Eidvall, som är ansvarig för kursen på Hagaberg. Många hör av sig innan och vill gå kurserna, men sen när det börjar dra ihop sig drar de sig ur, ofta eftersom de inte fått finansiering, enligt Jan Eidvall.
– Nu sist blev det bara fyra personer kvar till sist och då beslutade vi att inte köra, det skulle bli för dyrt för oss! Och det var samma sak förra året, säger Jan Eidvall.

En av dem som gått kursen på Hagaberg är Sofia Alfredsson. Hon jobbar som syn- och hörselinstruktör i Örebro kommun. Hon arbetade som syninstruktör när hon fick gå den testutbildning som startades 2013 (se även faktaruta).

Sofia Alfredsson.Sofia Alfredsson.Efter att ha gått kursen började Sofia och hennes kollega att aktivt söka upp personer i målgruppen och att utbilda personal inom äldrevården om hörsel.
– Det blev så mycket att göra med alla hörselärenden så nu har faktiskt Örebro kommun gett oss instruktörer fler arbetstimmar varje vecka, säger Sofia Alfredsson.

Att kommuner väljer att inte lägga pengar på syn- och hörselinstruktörer tycker hon är väldigt kortsiktigt.
– Tänker man krasst ekonomiskt på det så tror jag de förlorar på ett sådant resonemang. Vår hjälp gör att de äldre kan klara sig självständigt i vardagen, synd bara att vissa kommuner inte förstår vilken resurs vi är, säger hon.

Marie Eklund är ordförande i Syn- och hörselinstruktörers förening i Sverige, SHIF-S, och jobbar som instruktör i Karlskrona. Föreningen kopplas ofta in för att få kommuner som väljer att ta bort instruktörer att ompröva beslutet. Marie Eklund tycker det är väldigt synd att utbildningen ställts in.

Marie Eklund.Marie Eklund.– Om inga nya instruktörer utbildas kommer vi att försvinna på sikt, så är det ju bara, säger hon.

En kommun som valt att ta bort syn- och hörselinstruktörerna är Kristianstad.
– Vi hade väldigt stora underskott i budgeten och måste titta på alla frivilliga insatser. Vi ser att instruktörerna gjort ett fantastiskt bra jobb, men den uppsökande verksamheten är frivillig och syn- och hörselhjälpmedel är sjukvårdens ansvar och då valde vi att ta bort instruktörerna och i stället utbilda all vår hemtjänstpersonal och på boende i enklare insatser när det gällde syn och hörselhjälpmedel, säger Marianne Eriksson (S) ordförande i omsorgsnämnden.

Hinner personalen på boende och i hemtjänsten med dessa uppgifter?

Marianne Eriksson.Marianne Eriksson.– Ja vi har inte fått några kommentarer om detta, förutom i början, säger Marianne Eriksson.

SHIF-S medlemsantal minskar stadigt, för närvarande är det 85 medlemmar, och Marie Eklund skulle vilja att fler syn- och hörselinstruktörer går med.
Både Jan Eidvall och Marie Eklund tycker att funktionen borde lagstadgas.
– Annars kommer den försvinna i ännu fler kommuner, säger Marie Eklund.
Hagabergs folkhögskola kommer att annonsera en ny kurs till våren 2018. Fördelen för folkhögskolor är att de kan vara flexibla i planeringen.
–Vi hoppas den blir av då! säger Jan Eidvall.

Martina Nyhlin, frilansjournalist

Annonser

view counter