HRF syns i Almedalen

Under Almedalsveckan, första veckan i juli, möts politiker, opinionsbildare och representanter för organisationer. I år lär evenemanget också bli något av en försmak på valrörelsen 2018. Även HRF finns på plats i Visby.

Skrivtolkning under Almedalsveckan 2015.
HRF

HRF i Almedalen

HRF:s monter är 5x5 meter och ligger på Strandvägen precis utanför själva Almedalsparken, plats 521. Montern har öppet 10–18 från 2 juli till 5 juli.

Fem surfplattor kommer att finnas för att göra HRF:s tal-i-brus-test som ger en indikation på hur man hör.

Informatörer från HRF svarar på frågor om tinnitus, hörapparater, hörselvård, tillgänglighet, ljudmiljö med mera.

I samarbete med ett akustikföretag har montern anpassats för att ha så bra ljudmiljö som möjligt.

I montern testar HRF för första gången teckenspråks­tolkning på distans, via surfplatta.

Unga Hörselskadades Slingpatrull kommer att undersöka tillgängligheten.

Publicerad i Nummer 4 · 2017

Under devisen ”Svensk politik hörs för dåligt” vill HRF sprida budskapet att demokrati förutsätter delaktighet i den politiska debatten – och det är inte möjligt utan tillgänglighet, som textning, teleslingor, skrivtolkning, teckenspråkstolkning och god ljudmiljö.

HRF har en monterplats på Strandvägen, nära Almedalsparken. Montern blir en mötesplats för alla som vill testa hörseln, få personlig rådgivning och diskutera de frågor som HRF driver.

På plats finns också delar av HRF:s förbundsstyrelse, för att debattera med politiker, opinionsbildare och andra nyckelpersoner. 

– En del av de viktiga diskussionerna i Almedalen sker på olika ”mingel”, därför kommer några ur förbundsstyrelsen att ge sig ut i minglet med teckenspråkstolkar och mobila skrivtolkar – det vill säga skrivtolkar med tangentbord på magen, länkat till läsplatta, säger HRF:s kommunikationschef Ingvild Falkenhaug.

I Almedalen samarbetar HRF med Unga Hörselskadade, UH, som liksom tidigare år är där med Slingpatrullen. 
Ungdomarna i Slingpatrullen kontrollerar, diskuterar och påverkar tillgängligheten på olika arrangemang i Almedalen. 
– Nyligen gjorde HRF och UH en enkät bland Almedals­arrangörer, som visar att det råder stor okunskap om hörseltillgänglighet, säger Ingvild Falkenhaug
– Få vet vad skrivtolkning är och det finns förutfattade meningar om att teleslinga och annan tillgänglighet är dyrt och tidskrävande. 

HRF:s rådgivningstjänst Hörsellinjen har också hjälpt flera arrangörer med tips och råd, till exempel om var man kan beställa slinga och hur man bokar tolk. HRF har dessutom tagit fram checklistor för tillgänglighet, en särskilt för Almedalen och en för övriga möten. 
Dessa finns att ladda ned på www.hörsellinjen.se.

Grundläggande tips för tillgängliga möten:

  • Välj lokaler med god ljudmiljö. 
  • En eller flera högtalare beroende på lokalstorlek.
  • Teleslinga så att personer med t-läge på hörapparaten hör bättre.
  • Alla som talar ska använda mikrofon, även vid korta frågor och kommentarer.
  • Boka alltid skrivtolkning vid större arrangemang, vid behov även teckenspråkstolkning. 
  • Tänk på att ha bra belysning i lokalen.
  • Texta filmer och filmklipp.
  • Informera om tillgänglighet redan i inbjudan.

Annonser

view counter