Forskning om hörselns betydelse i trafiken

Hur klarar sig hörselskadade personer i trafiken? Detta vill Birgitta Thorslund, doktorand i Linköping, ta reda på.

Alla ska kunna känna sig säkra i trafiken, säger Birgitta Thorslund, doktorand.
Ulrika Nilsson

VTI

Birgitta Thorslund arbetar på Väg- och trafikforskningsinstitutet, VTI, och är doktorand på IHV (Institutionen för handikappvetenskap på Linköpings universitet) och är även medlem i HEAD (Hearing and Deafness) forskarskola.

VTI, är en statlig myndighet som lyder under Näringsdepartementet.

Publicerad i Nummer 3 · 2012

I sitt arbete som forskningsingenjör på Statens väg- och transportforskningsinsitut, VTI, kom Birgitta Thorslund att fundera över varför det talas så lite om hörselns betydelse i trafiken. Hon beslutade sig för att skriva en doktorsavhandling om ämnet.

– Jag tycker det är konstigt att det inte tas upp mer eftersom det är så vanligt med nedsatt hörsel och med en åldrande befolkning blir det ännu vanligare i framtiden. Syftet med studien är att kartlägga situationen för personer med hörselnedsättning när det gäller mobilitet och säkerhet i trafiken.

I somras skickade hon ut en enkät till 555 medlemmar i Hörselskadades Riksförbund samt till 300 personer i en kontrollgrupp. Hon fick in svar från ungefär hälften. Medelåldern var 70 år och 25 procent av personerna i kontrollgruppen hade också nedsatt hörsel i någon grad.

 

Resultatet visar bland annat att det är färre personer med grav hörselnedsättning som har körkort.

– Detta vet jag inte vad det beror på. Det kan vara så att körkortsutbildningen inte är tillgänglig eller så kan det vara något annat som ligger bakom, säger hon.

Deltagarna i undersökningen fick skatta i vilken utsträckning de tror att nedsatt hörsel påverkar bilförarens förmåga i olika situationer. Svaren visar att gravt hörselskadade var den grupp som tycker att hörsel har lägst påverkan .

– Förmodligen beror det på att de skaffat sig strategier som kompenserar för funktionsnedsättningen, tror hon.

 

Hörselskadade är inte mer inblandade i olyckor och incidenter än andra, vilket kan vara skönt att veta.

Birgitta Thorslund märkte att en del var lite misstänksamma mot enkäten.

– Jag fick frågan om jag var ute efter att förhindra att hörselskadade har körkort, men det är inte alls syftet. Tvärtom vill jag ta fram underlag för att förbättra trafiksituationen. Det är viktigt att säkerheten och mobiliteten maximeras för alla grupper i trafiken.

 

I det fortsatta arbetet med avhandlingen ska hon titta på vilka typer av copingstrategier som kan förekomma samt på alternativa signaler (till exempel ljus eller vibrationer) för varningssystem som är lämpliga även för personer som inte hör.

För att ta reda på hur hörselskadade förare reagerar i olika trafiksituationer har man genomfört test i körsimulator. Dessa test ska nu jämföras med normal-hörande förare.

Annonser

view counter