Får ersättning för utebliven slinga

Solna kommun lyckades inte ordna en hörslinga till medborgarcermonin i fjol trots att de haft flera månader på sig. Nu har kommunen av Solna tingsrätt fällts för diskriminering.

Medborgarceremonin 2016 blev en otillgänglig upplevelse för Marianne Rogell Eklund.
Mostphotos
Publicerad i Nummer 4 · 2017

Marianne Rogell Eklund flyttade från Finland till Sverige 1977. Hon bestämde sig 2015 för att bli svensk medborgare. 2016 bjöds hon in av Solna kommun till att delta i en medborgarceremoni den 6 juni på Confidencen, Ulriksdals slottspark.

Marianne är hörselskadad och har sedan 1987 haft sin arbetsplats på HRF:s förbundskansli.
– Jag mejlade i mars att jag var intresserad av att delta och informerade om att jag var i behov av hörslinga för att kunna delta, säger hon.

I slutet av april fick hon besked att detta skulle stämmas av med anläggningen. Ytterligare en månad senare fick hon besked om att det inte fanns slinga.
– Jag mejlade tillbaka och föreslog att de kunde kontakta en privat slinginstallatör som jag känner till, berättar Marianne.

I juni fick hon besked om att kommunen hade undersökt möjligheten, men att det inte skulle finnas någon slinga på plats.

Marianne Rogell Eklund bestämde sig ändå för att gå på ceremonin och tog med sig en egen utrustning. En mikrofon med clips som kan överlämnas från person till person, men det tackade kommunens representant nej till.
– Jag bestämde mig då för att anmäla kommunen för diskriminering och tog kontakt med Byrån för lika rättigheter, som hjälpte mig, säger Marianne Rogell Eklund.

I maj 2017 kom så domen. Kommunen medgav omständigheterna och tingsrätten ansåg att Solna stad ska betala 20 000 kronor i ersättning för att ha brustit i sin skyldighet att vidta skäliga anpassningsåtgärder.

Det krävs att enskilda hörselskadade agerar varje gång.

Marianne Rogell Eklund är både nöjd och missnöjd.
– Visst känns det bra att ha fått rätt. Men det hade varit bättre om ärendet hade gått vidare i rättssystemet och blivit ett prejudikat.

Marianne Rogell Eklund.Marianne Rogell Eklund.– Nu har kommunen medgett att de gjort fel. Men det finns inget som säger att de kommer att förbättra tillgängligheten för hörselskadade i framtiden. Det krävs att enskilda hörselskadade agerar varje gång, säger hon.

Annonser

view counter