Ett stöd i vardagen

Vad gör en kurator? Auris träffade Gun-Britt Olsson vid Teamet för hörselimplantat på Akademiska sjukhuset i Uppsala som har arbetat som kurator sedan 1975, huvudsakligen inriktat på hörselskadade.

Gun-Britt Olsson
Stefan Andersson

5 saker en kurator kan göra

1 Vara ett stöd vid kontakter med vården, Försäkringskassan, arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen.

2 Ge tips om hur man kan få hjälp genom olika fonder och stiftelser.

3 Hjälpa till med ansökan om handikappersättning, vårdbidrag och ersättning för arbetsskada.

4 Ge stöd åt personer som inte har svenska som förstaspråk.

5 Hjälpa till med fakta och argument vid överklaganden t. ex. till Försäkringskassan.

Tre tips:

* Den som har många enstaka frånvarodagar kan få ett särskilt ”högriskskydd” mot karensdagar.

* Om hörselnedsättningen beror på en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning för hjälpmedel/batterier.

* Du kan få handikappersättning även efter 65 års ålder om du kan bevisa att du hade en grav hörselnedsättning före 65 år.

Publicerad i Nummer 7 · 2012

Gun-Britt Olsson har lång erfarenhet av att arbeta inom hörselvården. Att hon hamnade där var en tillfällighet.

– Jag tror att det berodde på att jag följde teckenspråkskursen ”Upp med händerna” på tv och blev intresserad.

Gun-Britt har själv en hörselnedsättning och använder hörapparat på båda öronen.

– Jag började med hörapparat för fyra år sedan. Min hörselskada upptäcktes nog ovanligt tidigt eftersom jag jobbar här.

Efter att hon började få sämre hörsel tycker Gun-Britt att hon känner igen sig i mycket av det hon själv har pratat om under många år.

– Jag har märkt hur mycket min ”lilla hörselnedsättning” påverkar.

– Till exempel att lyssningssituationerna aldrig är konstanta och att mycket beror på omgivningsljud och hur bra hörapparaterna än är så får man aldrig normal hörsel samt att det är tröttande att hela tiden anstränga sig.

En kurator är utbildad socionom och arbetar med att hjälpa personer med, till exempel, hörselnedsättning vid kontakter med myndigheter och hörselvård.

– Det kan gälla upplevelser såsom att bli förälder till ett hörselskadat barn eller att få en plötslig hörselnedsättning.

Det första en kurator gör är en psykosocial utredning, det innebär i princip att prata med patienten för att ta reda på hur dennes situation ser ut och vilken hjälp som behövs.

– Det handlar mycket om att kunna klara sitt jobb.

– Vilka egna resurser har man och vad kan samhället erbjuda? Hur fungerar det med bostad, vårdkontakter och familj.

Gun-Britt Olsson betonar också vikten av att anhöriga är med i rehabiliteringen.

– Det är kanske särskilt viktigt att få hjälp för dem som har många vårdkontakter.

Gun-Britt Olsson tycker att mycket har förändrats till det sämre, inte minst för gruppen med hörselnedsättning i arbetslivet.

– Det finns en förnekelse av att sjukdomar och hälsoproblem kan vara kroniska och det är till exempel mycket svårare att få 25 procents sjukskrivning.

Men hon säger att det fortfarande finns en hel del möjligheter till stöd, som kanske inte alla känner till, som en kurator kan hjälpa till att ordna.

– Man behöver inte vara så klar över vilken hjälp man vill ha. Det man inte känner till kan man ju inte fråga efter.

Kuratorer kan också hjälpa dem som hamnar i diskussion med till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

– Vi är inte juridiskt ombud, men vi kan försöka hjälpa till med faktaunderlag och uppmuntra att överklaga. Stefan Anderson  

Fotnot: Läs mer på yrkesföreningens hemsida www.ysdh.se.

Annonser

view counter