Meritpoäng

Ett lyft för studier i teckenspråk

Studier i teckenspråk på gymnasiet ska ge meritpoäng. Riksdagens beslut togs emot med glädje på flera håll, bland annat på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg.

Helge Olin-Vingren läser teckenspråk på gymnasiet.
Ulr Holmgren
Publicerad i Nummer 3 · 2012

Elever som läser teckenspråk på gymnasiet har missgynnats eftersom de inte fått meritpäng vid ansökan till högskolan, vilket de fått om de läst moderna språk, till exempel franska och tyska. Detta har gjort att högstadie- och gymnasieelever väljer bort teckenspråk av strategiska skäl.

Men nu har riksdagen beslutat att teckenspråk ska likställas med moderna språk och alltså ge meritpoäng.

Beslutet är en stor framgång för döv- och hörselskadeorganisationerna som drivit frågan tillsammans.

 

På Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg, landets enda gymnasieskola med teckenspråksprofil, togs beslutet emot med glädje. Där han man sedan flera år erbjudit teckenspråk till elever som läser samhällsvetenskaps- och vård- och omsorgsprogrammet.

– Intresset har minskat de senaste åren. Om det blivit nej till meritpoäng hade vi lagt ner teckenspråksprofilen. Nu tänker vi satsa i stället och införa det även på humanistiskt program, berättar rektorn Samuel Svensson.

En av eleverna som läser teckenspråk är Helge Olin-Vingren. Han går tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet och efter det hoppas han komma in på lärarhögskolan i Göteborg, så alla poäng han kan tillgodoräkna sig är välkomna.

 

Han har redan användning för sina kunskaper, bland annat har han fått extrajobb som kontaktperson åt en döv kille några timmar i veckan.

– Det här kommer säkert att få fler att välja att studera teckenspråk, tror han.

Helge Olin-Vingren är övertygad om att han kommer att ha nytta av teckenspråk i framtiden. Bland annat för eget behov, eftersom han har en hörselnedsättning.

 

Annonser

view counter