Dansk studie

"Liten effekt av SPC-flingor"

Efter en ännu ej publicerad studie av SPC-flingor vid Rigshospitalet i Danmark har den danska hörselorganisationen slutat att rekommendera flingorna till personer med Menières sjukdom.

Ulrika Nilsson
Publicerad i Nummer 5 · 2011

– Vi kan konstatera att SPC-flingorna hade väldigt liten effekt. Faktiskt hjälpte havregryn bättre, säger Mads Klokker, överläkare på Rigshospitalet i Danmark som stod bakom undersökningen, till den danska tidningen Hørelsen.

Mads Klokker påpekar att resultaten inte är entydiga och att en del personer säkert kan märka en förbättring av SPC-flingor, men han menar att de är ett fåtal. SPC-flingor har funnits på marknaden sedan 2001 och sägs kunna hjälpa mot bland annat Menières sjukdom, tarmsjukdomar och mjölkstockning.

Minskade yrseln

Flingorna är gjorda på specialprocessad spannmål som stimulerar produktion av ett kroppseget protein, antisekretorisk faktor, AF, som reglerar vätskebalansen i kroppen. AF-faktor upptäcktes av svenska forskare i Göteborg. En studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset visade att patienter som åt flingorna fick mindre yrsel jämfört med patienter som fick placebo.

Danskarna verkar alltså inte se samma effekter. Mads Klokker förklarar i Hørelsen att han tycker att hans undersökningsmetod är bättre än den svenska.

– I Danmark visste deltagarna inte vilka flingor de fick. I Sverige visste de att de fick SPC-flingor och blotta förvissningen om det kan förbättra tillståndet, säger han i Hørelsen. Undersökningen i Danmark gjordes på en liten grupp patienter, 31 deltagare.

– Men om medlet hade en överbevisande effekt så skulle det verka även på ett fåtal personer, menar Mads Klokker.

”Inte vetenskaplig”

Lars Sjöstrand, vd på Lantmännen AS Faktor, som tillverkar SPC-flingor, anser inte att den danska studien håller måttet.

– Det är ingen vetenskaplig studie. Det är väldigt få patienter som deltagit och det är oklart hur deltagarna valts ut. Han tycker heller inte att det är konstigt att undersökningar kan visa olika resultat.

– Det finns alltid variationer i studier, särskilt om de görs i olika länder, säger han. Han säger att det hittills gjorts fyra studier om effekterna av AF-faktor. En femte, som görs i Liverpool, väntas vara klar i höst.

– Försäljningen av flingorna ökar för varje år, utan att vi gör någon marknadsföring. Läkarna hade inte fortsatt rekommendera dem om de inte såg att de hjälper i 50-60 procent av fallen, säger han.

Prova effekten

Uppsalaprofessorn Helge Rask-Andersen har forskat om Menières sjukdom i många år. Han har inte tagit del av den danska undersökningen i detalj utan bara läst artikeln i Hørelsen, men tycker att det verkar finnas både fördelar och nackdelar med den danska undersökningsmetoden. Han anser dock att man inte kan dra några definitiva slutsatser av det som framkommit. Själv brukar han säga till sina patienter att pröva SPC-flingor om inget annat hjälper.

– De gör ingen skada, det är viktigt att veta. Jag tycker man kan pröva om de har effekt och sedan sluta.

Yvonne Olsen, ordförande för Menièreföreningen i Stockholms län, blir förvånad över uppgifterna om att flingorna skulle ha dålig verkan.

– Föreningen har fått in många positiva synpunkter på SPC-flingor från våra medlemmar, säger hon.

Annonser

view counter