Claes Möller mjukstartar pensionärslivet

Claes Möller, professor vid Universitetssjukhuset i Örebro, har gått i pension efter mer än 30 år inom hörselvården. Han har också svarat på medicinska frågor i Auris expertpanel sedan starten 2002.

Claes Möller har svarat på läsarfrågor i Auris i 15 år.

Claes Möller

Ålder: 67 år.

Ort: Örebro.

Familj: Fru, tre barn och två barnbarn. Yrkesliv: Öron-Näs- och halsläkare sedan 1982, professor i Audiologi vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg 1997. Örebro Universitet 2007-2017.

Intressen: Läsa, sjunga i kör, träffa barnbarnen, segling, hörselforskning.

Aktuell: Har gått i pension, men arbetar kvar på deltid vid Universitetssjukhuset i Örebro fram till sommaren. 

Publicerad i Nummer 8 · 2017

Hur kom det sig att du blev audiolog?
– Som det så ofta är så var det en ren tillfällighet. Jag hade alltid velat bli läkare och prövade på flera olika specialiteter, bland annat som kirurg och barnläkare. När jag vikarierade som öronläkare i Linköping fick jag erbjudande att bli kvar där på villkor att jag började forska om yrsel.
– Jag fick sedan ett stipendium till ett forskningssjukhus i USA. Där fick jag frågan om jag ville vara med och lösa gåtan Ushers syndrom. ”Gärna, vad är det?” sa jag. Sedan dess har jag blivit kvar inom audiologi och det har jag aldrig ångrat. Det är så roligt.

Hur gick det med forskningen om Ushers syndrom (dövblindhet)?
– Vi lyckades identifiera flera gener som orsakar syndromet. På den tiden var det mycket tidskrävande och vi var bland de första som kunde klarlägga att mutationer fick till följd att vissa proteiner inte kunde tillverkas i rätt mängd.
– Jag har kvar några forskningsprojekt om Ushers syndrom som ska avslutas. Jag ska också medverka i några informationsfilmer som Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor ska göra.

Vad är det bästa som har hänt inom hörselområdet under de år du jobbat?
– Den medicinska och tekniska utvecklingen. Det har gjorts stora framsteg inom genetik och hörapparaterna har blivit bättre anpassade till andra produkter som till exempel mobil­telefoner. Hörselscreening för barn har införts och utvecklingen av cochlea­implantat, CI, har varit fantastisk. Att CI inte belönats med Nobel­priset är en skandal.

Har något försämrats?
– Utvecklingen inom hörselvården i Sverige är betydligt sorgligare. I början av 1990-talet var Sverige världsledande, men sedan dess har hörselvårdens organisation slagits sönder. Det fria vårdvalet som Stockholm och Skåne gått i bräschen för har gjort att det mesta bara handlar om utprovning av hörapparater.
– För att göra en fullständig hörselrehabilitering behövs team där det ingår flera yrkeskategorier: audionom, psykolog, audiolog, kurator, tekniker.

Vad tror du om framtiden inom audiologi?
– Jag tror att det kommer att bli ännu fler tekniska lösningar och bättre integration mellan hörapparater och olika tekniska hjälpmedel. En hel del kommer att kunna göras via internet. Hörapparater som kan mäta hörseln eller kanske till och med talsyntes som kan göra översättningar. Forskningen kommer mer och mer att fokusera på det som händer när ljud behandlas i hjärnan.

Vad ska du göra nu?
– Jag kommer att jobba 50 procent som överläkare fram till sommaren och så har jag en del forskning kring dövblindhet att avsluta, så man kan säga att jag är pensionärstrainee.
– Jag ska försöka träffa barnbarnen lite mer och så väntar jag på att min fru ska gå i pension.

 

Fakta

Audiolog och audiologi

En audiolog är en öron-, näs- och halsläkare som har specialiserat sig inom hörsel- och balanssjukdomar .

Audiologi är ett tvärvetenskapligt ämnesområde där medicinsk, teknisk, samhälls- och beteendevetenskaplig samt humanistisk kunskap förenas i forskningen runt hörsel, hörselskador och kommunikation.

Annonser

view counter