13 mars 2012

Vår ljudliga värld

Vid medeltidens städer var tystnad något man försökte undvika. Det förknippades med leda, tristess och stillastående. I det gamla Europa sökte man sig därför till höga ljud, till exempel med karnevaler, klockringningar, kanon- och gevärsskott. Det skulle skräna, skramla och dåna.

 

Först vid 1700-talet började buller betraktas som något icke önskvärt och synen på tystnad kom att omvärderas. Men det hjälpte inte. Buller är i dag ett av de största hoten mot människors hälsa.

Om tystnad var en art skulle den betraktas som utrotningshotad.

 

Den franske författaren Jean-Michel Delacomptée har i en ny bok, Petit éloge des amoureux du silence (En liten eloge till älskare av tystnad), skrivit om tystnad, ljud och buller.

Läs en intressant artikel om den här: http://www.svd.se/kultur/understrecket/akustiskt-skrap-standigt-i-vara-oron_6918743.svd

 

Glädjande nog görs det en hel del för att förbättra ljudmiljön. I går belönades till exempel HRF:s ljudmiljökampanj ”Befria samtalet” med Ljudpriset 2011, som delas ut av Svenska Akustiska Sällskapet, SAS.

 

/Ulrika

Annonser

view counter