19 september 2013

Upphandling utan slut?

Kammarrätten har tydligen friat landstingen Kronoberg, Halland och Blekinge från att behöva betala 18 000 kronor till Konkurrensverket i så kallad upphandlingsskadeavgift för upphandling av hörapparater som skedde 2008.

För drygt ett år sedan skrev vi i Auris om att landstingen hade fått rätt i Förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen när det gällde frågan om själva upphandlingen. Domstolarna ansåg att landstingen gjorde rätt som fortsatte att köpa in från de gamla leverantörerna med så kallad direktupphandling. Detta eftersom landstingen var skyldiga att förse hörselskadade med hjälpmedel trots att upphandlingen inte var avgjord.

Nu har, om jag tolkat dagens pressmeddelande rätt, alltså Kammarrätten även befriat landstingen från att behöva betala upphandlingsskadeavgift.

Är det slut nu? Annars kan man kanske hålla i gång ärendet ett par år till genom att göra en utredning av hur mycket alla dessa turer har kostat i form av arbetstid för tjänstemän på Konkurrensverket, i landstingen samt i förmodade arvoden till advokater och ersättningar som utgått till dem som har dömt i alla olika domstolar. 

/Stefan

Annonser

view counter