8 november 2016

Trend i Norden oroar audiologer

Hörselvården i de nordiska länderna är under snabb förändring enligt en kartläggning av Nordiska Audiologiska Sällskapet.

– Trenden går mot att man försöker tränga ut hörselvården ur hälso- och sjukvården, säger professor Claes Möller, till Auris.

Kartläggningen bygger på fem delrapporter från de nordiska länderna och i samtliga länder oroas man av att ingen har någon riktig överblick och att många beslut fattas av politiker som är dåligt informerade. 

Mer finns att läsa om detta i Auris nummer 7 som kommer ut vecka 46-47.

/Stefan

 

 

 

Annonser

view counter