25 januari 2013

Tinnitusstrategier

Syftet med en självhjälpsbok är ge vägledning för att ändra negativa mönster och leva ett bättre liv. Vad det är som ska ändras varierar, det kan handla om dålig självkänsla, ekonomi, relationer, kronisk värk, nedstämdhet, viktproblem med mera. 

Boken "Leva med tinnitus" (Andersson, Kaldo, Zetterqvist) är en ny självhjälpsbok om tinnitus. Den ger exempel på olika metoder och verktyg som man i forskning sett kan hjälpa personer som har det jobbigt med tinnitus. Det presenteras inte på några snabba lösningar, utan långsiktigt och målmedvetet arbete är det som gäller.

Metoderna baseras på KBT, Kognitiv Beteendeterapi, och ACT, Acceptance and Committment Therapy (acceptans), något som författarna har stor erfarenhet av genom flera studier. 

Jag skriver mer om boken i nästa Auris. Men en sak som jag fastnade vid när jag läste den var detta: En studie på tinnituspatienter i Uppsala visade att 73 procent av de strategier som patienterna använde för att hantera sin tinnitus i själva verket gjorde att besvären förvärrades. Resten var verkningslösa, det vill säga de vare sig ökade eller minskade besvären. Enda undantaget var strategin: "Jag fortsätter med mitt dagliga liv på samma sätt som innan jag hade tinnitus". Den gav mindre tinnitusbesvär.

/Ulrika

Annonser

view counter