14 maj 2014

Teckenspråkets dag

14 maj 1981 erkände Sveriges riksdag teckenspråk som dövas första språk. Därför firas Teckenspråkets dag 14 maj varje år. Grattis alla teckenspråkiga!

Och i går erkändes danskt teckenspråk av folketinget, så de får fira en dag tidigare framöver. Grattis Danmark!

Vill du lära dig teckenspråk?

Kolla upp om den lokala föreningen för döva ordnar kurser. Hörselvården ordnar också kurser i teckenspråk emellanåt, liksom studieförbunden.

Det går också att lära sig en del på webben:

Svenskt teckenspråkslexikon: http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes

UR: http://www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html

Från Specialpedagogiska skolmyndigheten: http://www.handernasvarld.se/

På olika språk: http://www.spreadthesign.com/

 

/Ulrika

 

Annonser

view counter