8 maj 2013

Taluppfattning

Nu ska ni ha fått Auris hem i era brevlådor. På sidan 14 står det om att allt fler vuxna hörselskadade kan ha nytta av cochleaimplantat, CI, och några av de kriterier som gäller för att man ska vara aktuell för en operation.

En av siffrorna är inte helt korrekt. Enligt Nationella medicinska indikationer, som ger riktlinjer den svenska vården, kan CI vara motiverat om personen har mindre än 50 procent rätt i ett taluppfattningstest.

Läs rapporten här.

Annonser

view counter