1 mars 2013

Svårt med lagsport

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att nästan var femte person med funktionsnedsättning i åldrarna 16-29 aldrig motionerar. En orsak som anges är svårigheter att höra vad instruktör, tränare eller lagkamrater säger.

Det är bara att konstatera att träning sällan är anpassad för personer som inte hör. I stället för att lägga energi på träningen går den åt till att försöka hänga med i vad som sägs. Det är också svårt vid tävlingar och matcher, då information ges muntligt.

Porträttpersonen i nästa nummer älskar träning och idrott. Hon var nästan 60 när hon utbildade sig till personlig tränare. Utbildningen blev en pärs eftersom hon nekades skrivtolk (privat utbildning) och tvingades sitta och avläsa hela dagarna. Efter lektionerna dubbelkollade hon med kurskamrater så hon inte missat något. När hon fick sitt diplom var hon jublande glad och nu vill hon gärna arbeta med kunder som hör dåligt.

/Ulrika

ps. Glöm inte att Svenska Dövidrottsförbundet och dess föreningar runt om i landet även välkomnar hörselskadade. Kontaktuppgifter finns här.

 

Annonser

view counter