1 december 2016

Stockholmare minst nöjda med sina nya hörapparater

Om du gillar siffor, tabeller och enkäter och vill veta mer om hörselrehabilitering så är detta nog något för dig: Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering

 

Landsting/regioner som deltar i kvalitetsregistret.Landsting/regioner som deltar i kvalitetsregistret.

Personer som provat ut hörapparater i 13 landsting eller regioner får efter 3-6 månader ett frågeformulär med posten, med frågor inom tre kategorier: nöjdhet, kontakt/delaktighet samt funktion. Du kan se frågorna på sista sidorna i årsrapporten.

Det kan vara intressant att jämföra resultaten från de olika landstingen. Kalmar hamnar i topp och Stockholm i botten både när det gäller tillfredsställelse och kontakt/information.

Varför är Stockholmarna är mindre nöjda med sina hörapparater?

Bland annat kan det bero på att landstingets sortiment i Stockholm är relativt gammalt. Ett nytt sortiment är under upphandling. 

Många av dem som fått enkäten hem i brevlådan har av olika anledningar inte svarat. Svarsfrekvensen är 53 procent.

Annonser

view counter