21 augusti 2012

Språkliga svängar

Förbryllad läser jag termen igen. Bara på kort tid har den dykt upp i flera texter som handlar om svensk sjukvård, bland annat hörselvård.

Co-payment.

Vad är det? Och varför dyker den plötsligt upp på flera ställen, undrar jag.

För att undersöka om det bara är jag som inte hängt med i de språkliga svängarna, kollade jag med några kolleger. De stod som frågetecken. Jag fick bokstavera, c-o-p-a-y-m-e-n-t. Nix, de visste inte vad det var.

Första gången jag läste termen var i Dagens Medicin, i en artikel där oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S) i Stockholm säger att socialdemokraterna håller på att ompröva sin inställning till just co-payment.

I Auris har vi oftast använt orden hörselcheck, egenavgift eller formuleringar som ”bidrag till inköp av hörapparat” för att förklara att patienten betalar en del av kostnaden för vård och hjälpmedel, men nu finns alltså modernare ord.

En direkt översättning borde bli medbetalnig, medfinansiering eller något sådant.

Redaktionen grubblar nu på hur vi ska ställa oss till den engelska terminologin.

/Ulrika

PS! Kollade på nätet. Enligt Wikipedia används copayment (utan bindestreck) eller copay i USA för att beskriva att patienterna själva betalar den del av vårdkostnaden som inte sjukvårdsförsäkringen täcker. Detta ska bland annat ha till syfte att minska onödigt spring hos doktorn och överbruk av mediciner. Men det kan också få till följd att folk inte söker hjälp som de egentligen skulle behöva på grund av kostnader, står det.

Annonser

view counter