3 mars 2014

Skäliga åtgärder?

Jag var i förmiddags på integrationsminister Erik Ullenhags presskonferens där regeringens förslag till förändringar i diskriminineringslagen presenterades.

Enligt förslaget ska bristande tillgänglighet räknas som diskriminering "när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen ska komma i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning." Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2015.

Utan tvekan är detta en framgång för funktionshinderrörelsen och den så kallade Torsdagsaktionen som länge har kämpat för en lagstiftning där bristande tillgänglighet räknas som diskriminering. Erik Ullenhag sa också att Torsdagsaktionen har haft en avgörande betydelse för att synliggöra betydelsen av en sådan lagstiftning.

En fråga som dock återstår att se är hur stor framgången verkligen blir. Något som till exempel kommer att bli viktigt är vad som menas med "skäliga åtgärder". Vore det till exempel en skälig åtgärd att regeringens webbutsända presskonferenser är textade och teckenspråkstolkade?   

Nu var den här presskonferensen inte textad. Däremot blev den teckenspråkstolkad tack vare att Sveriges Dövas Riksförbund med kort varsel ordnade teckenspråkstolkning. Något som Erik Ullenhag uttryckte sin tacksamhet över, men också något förläget medgav att de kanske borde ha ordnat själva. "Men ibland går det så fort när vi vill nå ut med något".

Vi får kanske vänta på att en domstol någon gång efter 1 januari 2015 avgör om även regeringens presskonferenser omfattas av den nya lagen om tillgänglighet, och om det gäller även när det ska gå fort.

/Stefan

 

Annonser

view counter