22 maj 2013

Signifikans

I går träffade jag Sven Britton som är professor och infektionsläkare. Kanske mest känd för att han var överläkare vid Roslagstulls sjukhus där många hivsmittade behandlades när aidsepidemin inleddes i mitten på 1980-talet och sedan dess även har varit en flitig debattör i sjukvårdsfrågor.

Förra året var han även ersättare i Riksdagen för Socialdemokraterna och en av deltagarna i Ship to Gaza. Vid 74-års ålder arbetar han fortfarande som läkare, sedan 6-7 år tillbaka med hjälp av hörapparat. Mer får ni läsa i porträttet i nästa nummer.

Och nu över till något helt annat.

Ibland är det lätt att bli lite vilseledd av artiklar om olika forskningsstudier så det kan ofta vara klokt att försöka gå tillbaka till källan och kolla upp hur tillförlitliga de är.

I dag fick jag till exempel ett mejl om en artikel som publicerats på internet daterad i går. Rubriken löd "Buller påverkar tyska lärares hälsa" och det handlade om en studie där lärare på fem tyska förskolor svarat på frågor. Resultaten angavs i exakta procenttal. Till exempel att 44 procent av lärarna som var över 45 år led av sömnsvårigheter och att 90% av dem som arbetade heltid var trötta och utmattade på kvällen. Däremot hade några ganska viktiga detaljer utelämnats.

Söker man reda på sammanfattningen av själva studien som också finns publicerad på internet så var den till att börja med publicerad i juni 2012, alltså för nästan ett år sedan. Men framför allt så står där att enkäten delades ut till 43 lärare och på grund av det låga antalet deltagare samt den stora spridningen i ålder så var det stora avvikelser och låg signifikans i resultaten.

Även om man kanske själv borde kunna räkna ut att underlaget inte kan vara så stort om det är fem förskolor som deltagit så ger såväl rubrik som exakthet i procenttal en bild av en betydligt större undersökning.

Det kan med andra ord vara klokt att vara lite skeptisk när det skrivs om undersökningar om det inte tydligt framgår ungefär hur många som deltog eller hur undersökningen gick till.

/Stefan

 

 

Annonser

view counter