13 november 2013

Oper(er)a

Marianne Eklöf, mezzosopran inledde Stockholm Hearing Implant Forum.
Ulrika Nilsson

Att hålla möte med hörseltema på Kungliga Operan är inte så vanligt, men miljöombyte kan vara stimulerande och operans Guldfoajé gav första upplagan av Stockholm Hearing Implant Forum en skimrande inramning.

När Birgitta Svendén, vd och operachef, hälsade välkommen gjorde hon direkt en koppling till hörsel. Det är nämligen riktigt höga ljudnivåer som skapas innanför de solida stenväggarna. En viktig fråga för Kungliga Operan är därför att motverka att de anställdas hörsel skadas. Att förse personalen med formgjutna hörselskydd och försöka skärma av mellan musikerna är några insatser som gjorts. Ljudupplevelsen ska vara intensiv men inte skadlig.

Syftet med mötet var dock inte främst att prata om operans ljudmiljö, utan att diskutera svensk hörselvård. Bakom arrangemanget stod Med-El, tillverkare av hörselimplantat, och Möllerström Medical, som är Med-Els representant i Skandinavien. Målet är att ordna återkommande forum för personal inom vården, politiker, myndigheter, hörselorganisationer och användare.

Vid denna första upplaga av Hearing Implant Forum lyste politiker och myndigheter tyvärr med sin frånvaro. Inte en enda person från Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen eller Socialdepartementet var på plats. Så den avslutande paneldebatten blev ganska enkelspårig. På scenen stod Lennart Edfeldt, överläkare i Uppsala, Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund samt Per Wassgren från Barnplantorna. De var alla eniga om att många svenskar med hörselnedsättning inte får den hjälp de behöver på grund av att vården ser ut som den gör, med olika regler i landstingen och bristande kunskap om hörselskador och hjälpmedel. De tycker också att hörselvården och hörselkirurgin borde flyttas närmare varandra.

Ingeborg Hochmair.Ingeborg Hochmair.Wolf-Dieter Baumgartner.Wolf-Dieter Baumgartner.

 

 

 

Innan paneldebatten bjöds det på flera intressanta föredrag. Ingeborg Hochmair, doktor i elektroteknik samt grundare och vd för Med-El i Österrike, berättade om utvecklingen av CI. Ingeborg Hochmair belönades nyligen med det prestigefulla medicinpriset Lasker Award. Därefter presenterade Lennart Edfeldt, öronkirurg och överläkare i Uppsala, en utvärdering av hörselimplantat ur ett kostnadsperspektiv. Sist var Wolf-Dieter Baumgartner, professor i Wien och även gästprofessor på Karolinska Institutet. Han tycker att den svenska hörselvården är framstående men att reglerna och byråkratin hindrar flera att få bra hjälp.

Ulrika 

 

 

Annonser

view counter