25 maj 2012

Mer text på webben

SVT Undertext skriver på Facebook att man jobbar för att texta så många av SVT:s program som möjligt. I april nådde de upp till 74 procent av programmen, jämfört med 57 procent för  ett år sedan.

Bra för oss som behöver text när vi tittar på tv. Men en sak som jag funderat över är varför ett textat inslag inte har kvar texten när det läggs ut på webben.

Magnus Rönnlid, chef på SVT Undertext förklarar programmen inte automatiskt får med sig texten i SVT Play. Tekniken som används för utsändning av text-tv-text är gammal och det krävs en betydande  efterbearbetning av texten innan den kan sändas ut på nytt. På grund av resursskäl hinner man oftast inte hinner göra denna efterbearbetning.

Han har dock positiva nyheter att meddela. SVT håller på att ta fram ett system för att kunna återanvända textning från direktsända program. Det systemet ska vara klart att användas inom några månader. Så vi kan se fram emot mer text på webben!

När det gäller ren direkttextning, det vill säga text som skrivs samtidigt som den sänds ut (inte detsamma som förberedda undertexter som matas ut manuellt under en direktsändning), är det inte säkert att den kommer att läggas ut på webben, berättar han.

En undertext som skrivs in samtidigt som den sänds ut har nämligen alltid vissa brister när det gäller tidssynk med ljud och bild, redigering, korrektur med mera och det finns en risk att resultatet kan upplevas som hafsigt om det sänds ut i efterhand som om det vore förproducerat. SVT vill därför testa tekniken innan man bestämmer sig för om sådana undertexter duger för sändning i efterhand.
/Ulrika

Annonser

view counter