26 juni 2012

Ljud - de vi hör och inte hör

Det är ett oerhört fokus på ljud som när hörselskadade har möten av olika slag. Vilka ljud som hörs och vilka som inte hörs, hur de låter, hur de borde låta osv. Det mixtras med teknik i det oändliga för att det ska låta så bra som möjligt.

Få kan beskriva ljud med sådan passion som en person som fått cochlea implantat. Det är vatten som droppar, fåglar som kvittrar, löv som prasslar och rösterna från dem man älskar.

Ett av dagens inledande föredrag här på världskongressen i Bergen hade detta tema. Det var Jens Marius Hammer, norsk redaktör, som i rent lysiska ordalag berättade om sina egna ci-erfarenheter. En av åhörarna - en fransk kvinna - gick upp på podiet efteråt och påpekade att det inte alltid blir så fantastiska resultat. Att det är viktigt att man själv och anhöriga inte förväntar sig för mycket.

Efter detta fortsatte dagen med föredrag om ci, hörselscreening, habilitering, språkträning, nyttan av tvåspråkighet, med mera.

Ett av föredragen handlade om sociala media, och vilken betydelse de har för hörselskadade. Den unga norskan Marte Opedal Vale berättade att facebook hade varit en revolution i hennes liv. Med facebook och twitter känner hon sig delaktig på ett sätt som hon aldrig gjort tidigare.

Även Hörselskadades Riksförbund finns på twitter:@HRFriks

Och här kan du följa förbundsordförande Jan-Peter Strömgren: @jpstromg

I morgon kommer det att handla en hel del om ljudmiljö och HRF:s rapport Kakofonien. Mer om ljud alltså.

/Ulrika

ps. Alla som håller föredrag får en skiva med musik av Grieg i present. Fokus på ljud var det...

 

 

Annonser

view counter