27 mars 2012

Linköping nästa!

I morgon ska jag åka till Linköping, på TeMA Hörsel. Det är SvAf, SMAF och STAF som står för arrangemanget.

(Hörselvärlden är full av mer eller mindre krypsiska förkortningar och versaler och gemener dansar en yster dans.)

Hur som helst så är det en tre dagar lång konferens där 400 hörselexperter samlas för att diskutera forskning och framtid. En av frågorna som tas upp handlar om kvalitetssäkring i en tid med ökad konkurrens mellan privata och offentliga hörselmottagningar.

Att konferensen hålls i Linköping kanske lämpar sig särskilt med tanke på att de styrande partierna i Östergötland alldeles nyligen har beslutat att utreda möjligheterna att införa vårdval inom hörselvården (som i Skåne och Stockholm). Hoppas att landstingspolitikerna kommer och lyssnar på diskussionerna.

/Ulrika

TeMA står för Tekniska Audiologer, Medicinska audiologer och audionomer.

SvAf är Svenska audionomföreningen.

SMAF är Svensk medicinsk audiologisk förening.

STAF är Svensk teknisk audiologisk förening.

Annonser

view counter