30 mars 2012

Intensiva dagar på Tema Hörsel

Några audionomer tar en till på Unitrons produkter. (Klicka på pilen för att se fler bilder.)
Ulrika Nilsson
I pauserna passade många passade på att träffa kolleger från andra landsting.
Ulrika Nilsson
Starkeys produktchef Ulf Kalla susar fram på GN Resounds Segway.
Ulrika Nilsson

Har kommit hem efter ett par intensiva dagar på Tema Hörsel i Linköping.  

Det var både trevligt och lärorikt, men många intressanta föredrag och utställning av produkter. Konferensen, som ordnas vart tredje år, är en viktig mötesplats för personer som arbetar i hörselbranschen.

Hörselskadades Riksförbund var också på plats i en monter och informerade bland annat om ljudmiljökampanjen Befria samtalet. 

Flera av föredragen handlade om kvalitetssäkring inom hörselrehabiliteringen. Undersökningar som bland annat Audionomföreningen har gjort visar att det finns brister i dokumentationen och uppföljningen av en utprovning. Mätningar av vilken hjälp hörapparaterna verkligen ger sker alldeles för sällan, på en del mottagningar görs det aldrig.

Själv har jag precis blivit klar med en utprovning, men har inte fått göra någon av de två typerna av mätning (i hörselgången, så kallad IF-mätning, eller frifältsmätning - hur man uppfattar tal med hörapparaterna) som egentligen borde vara obligatoriska.

Har ni fått göra sådana mätningar?

Det finns många orsaker till att de inte görs, till exempel att mottagningen saknar utrustningen eller att tiden inte räcker till.

Enligt några audionomer som jag frågade är mätningar av taluppfattningen viktig om personen inte känner att hörapparaterna hjälper tillräckligt bra och man fortfarande har svårt att uppfatta vad folk säger.
Flera menade att IF-mätningar (insättningsförstärkningsmätning) kan ge ganska osäkra resultat som kan vara svåra att tolka.

Men om man ska kunna svara på frågan: "Hur hör du med dina hörapparater?" så måste man göra dessa mätningar. Och det vill åtminstone jag kunna.

Trevlig helg!

/Ulrika

Hörapparater på rad.Hörapparater på rad.

Annonser

view counter