1 mars 2012

Inte bara ljudet av hjärtan

I går besökte jag Hjärtintensiven på Uppsala Akademiska för att skriva om deras arbete med ljudmiljön.

Vad man kanske inte tänker på är att i en sal med fyra patienter är alla oftast kopplade till flera olika maskiner: hjärtövervakning, blodtrycksövervakning, dialysapparater, hjärtpumpar med mera. Alla dessa apparater har dessutom larm som ger ifrån sig ljud när något inte är som det ska.

Det finns också många andra ljudkällor, inte minst personalen eftersom hjärtintensiven är bemannad av flera personer dygnet runt.

Sjuksköterskorna jag pratade med berättade att en patient jämfört ljudmiljön med ett tivoli. Något som inte direkt befrämjar möjligheterna till sömn och vila. 

Hjärtintensiven på Akademiska sjukhuset försöker nu målmedvetet förbättra ljudmiljön, framför allt genom att göra personalen uppmärksam på problemet.

Mer om detta i nästa nummer.  

Annonser

view counter