12 maj 2014

HRF-konferens om skolan

Anna Kain Wyatt.
Håkan Bergkvist och Carin Norman från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I dag och i morgon arrangerar HRF två konferensdagar om skolan riktad till personer med ansvar för hörselskadade barn.  Där presenteras bland annat ny konskap, forskning och praktiska råd för att ge barnen bättre förutsättningar i förskolan och skolan.

Två axplock från dagen:

Anna Kain Wyatt, tidigare ordförande i Unga Hörselskadade berättade om sina erfarenheter från skoltiden. Hon betonade att det är viktigt att det finns någon som är ansvarig för att hörseltekniken finns och även att den fungerar så att inte det ansvaret läggs helt på eleverna och deras föräldrar.

Håkan Bergkvist och Carin Norman från Specialpedagogiska skolmyndigheten berättade bland annat om en pågående kartläggning av hörseltekniken i Stockholmsskolorna. Föranmälda besök har gjorts på ett stort antal skolor där det finns hörselskadade elever och inte vid något tillfälle har all teknik fungerat.

I morgon fortsätter konferensen med ett pass om hörselskadades rättigheter och skolans skyldigheter, forskning om hörselskadade barns språkutveckling samt en avslutande diskussion med mera.

/Stefan

Annonser

view counter