26 maj 2016

Enkät med forskare

Elina Mäki Torkko.
Stefan Andersson
Stig Arlinger.
Stefan Andersson
Malin Wass.
Stefan Andersson
Bo Håkansson.
Stefan Andersson

Det dyker ofta upp forskningsrapporter som citeras i media. På konferensen Hörselforskning 2016 frågade Auris några av deltagarna:

När man läser om någon ny forskning. Hur ska man veta om den är seriös och korrekt?

Elina Mäki-Torkko, docent och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

- Det viktigaste är metodologin, vilka metoder man har använt och att de har tillämpats på ett relevant sätt. Det kan man försöka läsa sig till i rapportens abstract om det är publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Om man är tveksam till resultatet bör man försöka leta upp källan.

 

Stig Arlinger, professor emeritus, Linköpings universitet.

- För att vara säker på om ett forskningsresultat är seriöst behöver man egentligen gå till källan. Generellt ska man vara skeptisk om ett media slår upp något väldigt stort och det sedan blir tyst om det. Är det väldigt få deltagare ska man också vara försiktig. Men om resultatet är tydligt och grupperna rätt utvalda kan det ändå vara korrekt.

 

Malin Wass, fil. Dr vid Luleå tekniska universitet.

- Det är en svår fråga. Man får titta på vad forskarna har använt för metoder och försöka kontrollera att de verkligen mäter vad de säger att de mäter. Antalet som har deltagit i studien kan också vara en fingervisning, men man måste också ta hänsyn till vad det är för typ av forskning.

 

Bo Håkansson, professor i medicinsk teknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

- Om det inte har angetts några referenser till någon vetenskaplig tidskrift bör man vara skeptisk. Det kan kanske också vara att det finns en stark koppling till något företag. Ibland kan det vara svårt att veta, men förr eller senare brukar det uppdagas om det är något som inte stämmer.

/stefan

 

Annonser

view counter