7 oktober 2013

Dag 1

David Myers, hörselskadad psykolog USA, Nigel Williams ordförande i arrangörsorganisationen Hearing Link, Juliett Sterkens, Audioloist (audionom).
Gordon Morris.

Invigningstalare på Tredje internationella slingkonferensen var Stephen Lloyd, MP (parlamentsledamot) för Eastbourne. Han berättade om sin hörselskada och att han under debatterna i underhuset ibland hör bättre än sina hörande kolleger tack vare hörselslingan eftersom han bara hör via slingan och inte allt skrikande och buande som brukar förekomma ibland.

Flera inspirerande föredrag följde. Kanske särskilt Juliette Sterkens, Audiologist (audionom) från USA. Hon har ägnat en stor del av sin tid och kraft åt att resa runt och argumentera för installation av hörselslingor och har starkt bidragit till en ökning av antalet installerade hörselslingor. 

Hon berättade att många anser att hon blivit besatt av hörselslingor och nyttan av dem.

Hon förklarade även att många inom professionen (läkare och audionomer) inte förstår hörapparaternas begränsningar och följaktligen inte klarar av att förklara det för patienterna.

- Problemet är delvis att de tror på vad hörapparattillverkarna säger till dem om deras nya fantastiska hörapparater.

En annan inspirerande förelsare var Gordon Morris, vd för ett hörselföretag som hjälper till med hörsellösningar och själv hörselskadad sedan barndomen. Med en skådespelares energi och uttryck berättade han om sin hörselnedsättning och den stora nytta han har av hörselslingor.

På kvällen blev det "An evening with Richard Einhorn". Richard Einhorn är musiker, kompositör och har varit musikproducent åt flera kända musiker. Främst inom klassisk och elektronisk musik. 2010 blev han plötsligt döv och är nu helt döv på ena örat och har cirka 30 procents hörsel på det andra. Han berättade om sitt liv, sin hörselnedsättning, spelade upp några stycken av sin musik. Efter att han upptäckt hur stor nytta han har av hörselslingor har han blivit en stark förkämpe för slingor och engagerat sig såväl privat som inom den amerikanska hörselskadeorganisationen, HLAA. 

Nu är det snart dags att gå till dagens avslutande föreläsningar.

/Stefan

 

Annonser

view counter