5 juli 2012

Bullrigt på sjukhuset

I Auris 3/12 skrev vi om två sjuksköterskor på thoraxintensiven på Akademiska sjukhuset i Uppsala som hade fått i uppgift att försöka få ner ljudnivån på avdelningen.

En av sköterskorna beskrev i artikeln att hon ofta kände sig så "ljudtrött" efter en arbetsdag att hon inte ens orkade lyssna på radion.

Läs artikeln här.

Nu uppmärksammas problemet med bullriga intensivvårdsavdelningar på fler håll. Forskning vid  Göteborgs universitet visar att svårt sjuka vårdas i miljöer med ljudnivåer som ligger mer än 20 decibel högre än WHO:s rekommendationer.

Undersökningen som gjordes på en intensivvårdsavdelning vid Södra Älvsborgs sjukhus, visade att ljudnivåerna under ett dygn i genomsnitt låg på mellan 51 och 55 decibel. Det är jämförbart med en trafikerad väg.

Men under större delen av dygnet, mellan 70 och 90 procent av tiden, låg ljudstyrkan över 55 decibel – dessutom uppkom en mängd kortare ljudstötar på över 100 decibel.

Studien "The sound environment in an ICU patient room—A content analysis of sound levels and patient experiences" publicerades i tidskriften Intensive and Critical Care Nursing. Den ingår i ett större projekt som ska undersöka hur den fysiska miljön påverkar svårt sjuka patienter.

Artikeln (på engelska) finns här.

/Ulrika

 

Annonser

view counter