2 april 2014

Pris och föredrag

Inger Tillberg, Stockholm, tilldelades Pedagogpriset.
Stefan Andersson

Idag startade den första gemensamma rikskonferensen för Svenska Audionomföreningen och Svenska pedagogiska audiologiska föreningen under temat "tvärprofessionellt samarbete".

Audionomer och hörselpedagoger från hela landet samlas i centrala Stockholm för att under tre dagar lyssna på föredrag, lära känna varandra och dela erfarenheter samt kolla in ny teknik. Dessutom håller föreningarna årsmöte.

Om det blir många intryck så kanske besökarna kan göra några av de övningar i mindfulness som lärdes ut i första programpunkten för dagen. Mindfulness handlar i korthet om medvetenhet och närvaro för att må bättre.

Ett av dagens föredrag handlade om kopplingen mellan hörselproblem och stress. Dan Hasson, stressforskare vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet samt Karin Villaume, doktorand vid Karolinska Institutet berättade vad de kommit fram till. Bland annat konstaterar Hasson att det finns en stark koppling mellan tinnitus och stress.

Utmärkelsen Hedersgaffeln tilldelades Margareta Ekström, audionom i Lund.

Inger Tillberg, hörselpedagog i Stockholm, fick motta Pedagogpriset.

Konferensen arrangeras tillsammans med Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

SvAf=Svenska Audionomföreningen

SPAF=Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen

Bland utställarna fanns det även pirater.Bland utställarna fanns det även pirater.  

    

 

Ser du din audionom bland åhörarna?Ser du din audionom bland åhörarna?

 

 

 

På utställningen hittade jag en elektronisk torkburk. Perfekt efter svettiga pass på gymmet.På utställningen hittade jag en elektronisk torkburk. Perfekt efter svettiga pass på gymmet.

Annonser

view counter