23 september 2013

Att välja gymnasium

Höstterminen har ganska nyligen dragit igång men det redan dags att tänka på nästa höst. Åtminstone för elever som ska välja gymnasium.

Gymnasievalet är betydligt mer komplext än det var förr. Det finns mycket att välja på.

Elever med hörselnedsättning kan under tre veckor testa hur det är att gå på riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Kanske kan vara värt ett besök? Läs mer här.

Det har kommit en del brev och mejl från personer som skriver om bristande tillgänghet inom vården. Det är synpunkter om hur läkare pratar med ryggen vänd mot patienten och att man hänvisas till telefonkontakt. Att man i väntrummen fortfarande ropar upp nästa patient med namn. Det är också berättelser om dåligt bemötande, okunskap om hörselhjälpmedel/tolk och ovilja att lösa kommunikationen för personer som har nedsatt hörsel. Det är uppenbart att anhöriga kan få ta ansvar för att lösa situationen.
Vad är lösningen? Hur kan vården bli mer tillgänglig?

/Ulrika

 

 

 

 

 

Annonser

view counter