18 april 2013

881 dagar

I dag är det 881 dagar sedan remisstiden gick ut för utredningen Bortom fagert tal. I den föreslås bland annat att bristande tillgänglighet ska räknas som diskriminering.

Varje torsdag mellan klockan 8-9 inför veckans regeringssammanträde samlas representanter för funktionshinderrörelsen utanför Rosenbad för att påminna om hur lång tid det har gått utan att regeringen har agerat.

I dag var även jag där för att ta en bild till Auris. Jag måste säga att jag beundrar dem som tar sig dit nästan varje torsdag och i dag var det verkligen inte speciellt behagligt. En isande snålblåst drog fram i kvarteret kring Rosenbad och det regnade småspik. Ännu en timme efter att jag kommit till mitt varma kontorsrum känner jag mig frusen och blöt.

Torsdagsaktionen.Torsdagsaktionen.

 

 

 

Flygblad.Flygblad.

 

 

 

 

DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder är initiativtagare till aktionen. Handikappförbunden,  Personskadeförbundet RTP, SDR, Sveriges dövas riksförbund, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Lika Unika, NHR Neurologiskt Handikappades Riksförbund, HRF Hörselskadades Riksförbund,  Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda har anslutit sig till Torsdagsaktionen.

/Stefan

Annonser

view counter