Bloggarkiv juni 2015

25 juni 2015

Hon får en lista med telefonnummer

En snart 19-årig tjej kallas till hörselvårdens barnhabilitering för sista besöket. Barndomen är över, nästa gång hon behöver hjälp med hörapparaterna ska hon gå till en auktoriserad audionommottagning på stan. Hon får en lista med telefonnummer.

Besöket omfattar hörselmätning samt möte med audionom, läkare och kurator. Det är generöst med tid avsatt. Syftet med besöket är att hon ska ha kunskap om sin hörsel, känna sig trygg och veta vart hon ska vända sig framöver om hon behöver hjälp med sina hörapparater och andra hörselhjälpmedel.

Lite sentimentalt att tänka tillbaka på andra gånger hon varit här. De första besöken, då när hon kunde sitta i de små barnmöblerna. Regeln att efter audionomen blir det glass. Det var många år sedan.

Audionomen ser över hörapparaterna, byter mikrofonfilter och berömmer flitigt användande.

Läkarbesöket blir konstigt. Doktorn pratar väldigt otydligt och med låg röst. Svårt att höra vad han säger. En förberedelse för framtida kommunikationssvårigheter kanske? Var bokar man skrivtolk i så fall?

Frågor om vart hon ska vända sig om hörselhjälpmedel går sönder under högskolestudier och var man får hjälpmedel till arbetslivet besvarar kuratorn med "det är ett problem" samt "om inte reglerna ändrats så är det Arbetsförmedlingen som bekostar arbetshjälpmedel första året på ett nytt jobb".

Så var det med tryggheten.
Dags att gå vidare.

/Ulrika

17 juni 2015

Kognitiv konferens

Bencie Woll var en av talarna på konferensen.

Forskningskonferensen CHSCOM 2015 i Linköping om kognitiv hörselvetenskap avslutas idag 17 juni. Jag var där söndag till tisdag. Konferensen arrangerades - för tredje gången - av Hearing and Deafness, HEAD, vid Linköpings universitet. Det var många intressanta föreläsningar. Bland annat om hur bakgrundsljud påverkar yngre respektive äldre, hur musik kan påverka hörseln positivt och om sambandet mellan hjärnans arbetsminne och hörseln.

Hela programmet går att hitta här http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=IaZPpBRIRsNpUfD97BeuNw==&ecid=R7/nCoHF7e8WmrXtb1Wv7g==&ln=eng&emid=ih5+RVHfwsYjEvW+jAjdiw==&view=infopage&template=desktop

 Jag intervjuade Thomas Lunner adjungerad professor i kognitiv hörselvetenskap vid HEAD, bland annat om hur forskningen kan användas till förbättringar för hörselskadade, och Bencie Woll, professor i teckenspråk vid University College i London. Hon förklarade bland annat att det inte finns något som tyder på att teckenspråk skulle ha en negativ inverkan på språkutveckling.

- Visuell information är viktig för all språkutveckling och bör uppmuntras. 

Mer får ni läsa i Auris nummer 5 som kommer i september. Trevlig sommar! 

/Stefan

Annonser

view counter