Bloggarkiv februari 2015

20 februari 2015

Om rehabilitering

Daniel Pernikliski.
Stefan Andersson

I dag har jag varit och träffat Daniel som är opererad för acusticusneurinom. Han har tillsammans med sju andra deltagit i en rehabiliteringsvecka för personer med ensidig hörselnedsättning på Rosenlunds sjukhus.

- Det har varit grymt bra, tycker han. Inte minst att få träffa andra som har samma problem.

I nästa nummer av Auris kan ni läsa om Daniel och hans erfarenheter av rehabiliteringen.

5 februari 2015

Förlorad matlust

Sveriges radio har undersökt ljudnivån i 71 skolmatsalar i hela landet. I var fjärde matsal är den över 80 decibel, alltså i nivå med hård trafik. En så hög ljudnivå på en arbetsplats skulle kräva hörselskydd. Granskningen har fått stor uppmärksamhet i media, läs inlägg på #lunchbuller.

En grupp som kommit i skymundan i debatten är hörselskadade elever. Det är de som drabbas allra hårdast av bullret i skolmatsalarna. Oväsendet blir ännu mer påtagligt och störande. Följden kan bli huvudvärk, tinnitus och trötthet men också förlorad matlust. Ätande förknippas inte med något trevligt - tvärtom.

Stora matsalar, många elever, tidsbrist och hårda ytor är några av förklaringarna till den dåliga ljudmiljön. Men på en skola där eleverna var tysta medan de åt sjönk ljudnivån markant. Så kanske skulle det vara bra att låta maten tysta mun lite oftare?

För vuxna är det möjligt att undvika stora, fullsatta matsalar och restauranger. Man kan välja ett annat, lugnare ställe om man känner för det. Men för barnen i skolan finns inga alternativ.

/Ulrika

skolmatsal, buller

Annonser

view counter