Bloggarkiv september 2013

27 september 2013

Slutspurt

Det börjar närma sig att nummer 6 ska vara klart, torsdag i nästa vecka ska vi lämna sidorna till tryckeriet. Vinnarna i Auris korsord har dragits och det finns nu ett nytt webbkryss att lösa.

Det här numret kommer ut inför Hörselveckan/Hörselskadades Dag. Vi brukar skicka ut extraexemplar direkt från tryckeriet till ett 20-tal av de HRF-föreningar som har större aktiviteter. Föreningar som har önskemål om att vara med i detta "inofficiella projekt" kan höra av sig till redaktionen på auris@hrf.se så ska vi försöka ordna det.

/Stefan

 

23 september 2013

Att välja gymnasium

Höstterminen har ganska nyligen dragit igång men det redan dags att tänka på nästa höst. Åtminstone för elever som ska välja gymnasium.

Gymnasievalet är betydligt mer komplext än det var förr. Det finns mycket att välja på.

Elever med hörselnedsättning kan under tre veckor testa hur det är att gå på riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Kanske kan vara värt ett besök? Läs mer här.

Det har kommit en del brev och mejl från personer som skriver om bristande tillgänghet inom vården. Det är synpunkter om hur läkare pratar med ryggen vänd mot patienten och att man hänvisas till telefonkontakt. Att man i väntrummen fortfarande ropar upp nästa patient med namn. Det är också berättelser om dåligt bemötande, okunskap om hörselhjälpmedel/tolk och ovilja att lösa kommunikationen för personer som har nedsatt hörsel. Det är uppenbart att anhöriga kan få ta ansvar för att lösa situationen.
Vad är lösningen? Hur kan vården bli mer tillgänglig?

/Ulrika

 

 

 

 

 

19 september 2013

Upphandling utan slut?

Kammarrätten har tydligen friat landstingen Kronoberg, Halland och Blekinge från att behöva betala 18 000 kronor till Konkurrensverket i så kallad upphandlingsskadeavgift för upphandling av hörapparater som skedde 2008.

För drygt ett år sedan skrev vi i Auris om att landstingen hade fått rätt i Förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen när det gällde frågan om själva upphandlingen. Domstolarna ansåg att landstingen gjorde rätt som fortsatte att köpa in från de gamla leverantörerna med så kallad direktupphandling. Detta eftersom landstingen var skyldiga att förse hörselskadade med hjälpmedel trots att upphandlingen inte var avgjord.

Nu har, om jag tolkat dagens pressmeddelande rätt, alltså Kammarrätten även befriat landstingen från att behöva betala upphandlingsskadeavgift.

Är det slut nu? Annars kan man kanske hålla i gång ärendet ett par år till genom att göra en utredning av hur mycket alla dessa turer har kostat i form av arbetstid för tjänstemän på Konkurrensverket, i landstingen samt i förmodade arvoden till advokater och ersättningar som utgått till dem som har dömt i alla olika domstolar. 

/Stefan

Annonser

view counter