Bättre för studenter i Uppsala

Uppsala universitet har under tre år satsat närmare 50 miljoner kronor på att förbättra tillgängligheten.  Bland annat har alla teleslingor kontrollerats och nya har installerats.

En tillgänglighetsanpassad tentasal på Uppsala universitet.
Uppsala universitet

Tips till studerande

Ordna audiogram eller läkarintyg som styrker ditt behov av stöd.

Ta kontakt med samordnaren på lärosätet i så god tid som möjligt. Samordnaren kan informera om dina rättigheter.

Du kan få bland annat anteckningshjälp, hörhjälpmedel, uppläsning av inspelningar, teckenspråkstolk, skrivtolk.

Om du inte får till exempel teleslinga eller tolk: Kontakta studentkåren. Om det inte hjälper kan du göra en anmälan om bristande tillgänglighet till Diskrimineringsombudsmannen, www.do.se.

Högskolor och universitet kan söka ekonomisk ersättning för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer på horsellinjen.se under rubriken Fakta och råd.

Publicerad i Nummer 7 · 2017

Universitetets satsning på tillgänglighet startade 2014 och avslutas i år. Det har handlat om förbättringar av den miljö som funnits men också att göra rätt från början när det byggs nytt.
Fredrik Lindgren har varit projektledare och håller nu på att avsluta det sista i det mastiga arbetet där 400 000 kvadratmeter yta på Uppsala universitet har gåtts igenom.

Syftet med satsningen att förbättra för studenter och personal med olika funktionsnedsättningar, men det har samtidigt blivit bättre för alla, säger han.

Fredrik Lindgren menar att satsningen är unik. Han känner inte till någon annan myndighet som genomfört en lika omfattande satsning på tillgänglighet.

Fredrik Lindgren.Fredrik Lindgren.– Vi har gått in på detalj-nivå för att verkligen mäta och kontrollera olika tillgänglighetsproblem, säger han.

Ett exempel han nämner är teleslingor.
– Vi har gått igenom närmare 50 större salar med befintliga slingor och sett flera brister, även i dem som var nyinstallerade. Dessa är nu åtgärdade. Vi kommer att vara ännu tydligare med våra krav på teleslingor vid kommande beställningar och installationer för att säkerställa att de verkligen fungerar, säger han.

Till mindre salar, seminarierum och grupprum har det köpts in trådlösa slingor med mottagare och mikrofoner. Dessa finns att låna i respektive campus huvudreception. Om behovet ökar kan fler köpas in, säger Fredrik Lindgren.

Även ljudmiljön har förbättrats. Bland annat har det byggts en ny tentamenslokal för studenter med särskilda behov.
– Där har vi tillsammans med en akustikkonsult arbetat särskilt för att skapa en extra lugn och tyst miljö som ska ta bort ljud från datorer med uppläsningsprogram, ljud från bord och stolar och annat. Väggar och tak har speciella akustikplattor. Akustikgardiner och bordsytor är noga utvalda. Utvändiga glasytor har byggts på med ett extra lager för att stänga ute ljud från trafik och buller.

Det är inte bara hörmiljön som förbättrats, andra vanliga åtgärder i projektet är nya dörröppnare, större toaletter, kontrastmarkering av trappor och glasytor och bättre skyltsystem. Dessutom har det införts en ny digital plattform som gör det enklare att orientera sig på universitetet och hitta dit man ska.

Jonathan Elebjörk Wahlström.Jonathan Elebjörk Wahlström.

Jonathan Elebjörk Wahlström är ordförande för Unga Hörselskadade och studerar tredje terminen på juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Vad tycker du om tillgängligheten?
– Överlag är jag väldigt nöjd. Jag använder skrivtolkning men är också beroende av att teleslingan fungerar bra. Den portabla slinga jag använder tillhör juridiska fakulteten och den fungerar väldigt bra. Ljudmiljön i seminariesalarna är ofta riktigt bra, säger han.
Om utrustningen inte fungerar som det ska meddelar Jonathan det till samordnaren som ser till att det blir lagat.
– Jag har fått bra bemötande och respons från samordningen och annan personal.

Annonser

view counter