Enkät

Är du hörselsmart?

Är du hörselsmart?

Marianne Persson.
Ulrika Nilsson
Publicerad i Nummer 3 · 2016

Marianne Persson, 61, Örebro.

- Ja, jag ser till att välja aktiviteter och miljöer där det inte är jobbigt för mig. Det gör att jag väljer bort vissa saker, som till exempel restauranger med hög ljudnivå.

- Mitt yrkesval var väl inte så hörselsmart, jag är lågstadielärare. Men nu har jag kontorsjobb på HRF:s distrikt i Örebro som fungerar bra.

Marianne var på kongressen som observatör från Örebrodistriktet.

 

Mia R GötseniusMia R Götsenius

 

 

 

 

 

 

 

Mia R Götsenius, 78, Linköping.

- Ja, det måste man vara när man är hörselskadad. Jag utbildade mig till sjuksköterska när jag var ung och märkte rätt snabbt att det var jobbigt med kommunikationen så då läste jag vidare till distriktssköterska. Och sen gjorde jag något som var riktigt hörselsmart, jag valde att utbilda mig till diabetessköterska. Då hade jag eget rum på vårdcentralen och det var samma patienter som kom tillbaka. Det var ett jobb där jag mådde bra. Jag var också hörselombud på arbetsplatsen.

- Däremot hade jag inga arbetshjälpmedel för till exempel större möten, så när personalen på vårdcentralen var samlad var det svårt för mig att höra.

- Hörseln har blivit allt sämre och nu kan det bli aktuellt med CI. Jag är positiv till det för jag vill ju kunna fortsätta vara aktiv.

Mia var på kongressen som observatör från Hörselskadades förening i Linköping.

 

 Veronica Hylén.Veronica Hylén.

 

 

 

 

 

 

Veronica Hylén, 36, Söderhamn. 

- Ja, bland annat tänker jag mig för hur jag placerar mig så att jag kan se de andra. Ljuset är viktigt.

- Jag är konditor och har fått bra arbetshjälpmedel. Vi har även flera hjälpmedel hemma. Två av mina fem barn har nedsatt hörsel och jag försöker lära dem att vara hörselsmarta.

Veronica sitter i HRF:s valberedning och deltar på kongressen.

 

Christer Westerberg.Christer Westerberg.

 

 

 

 

 

 

 

Christer Westerberg, 73, Göteborg.

- Ja, jag undviker till exempel fester eftersom jag ändå inte skulle höra något. Jag använder vibrerande signal i mobiltelefonen.

- Även om hörapparaterna är bra så använder jag dem inte alltid. Bland annat tar jag av dem när jag orienterar, då koncenterar jag mig på att springa. Det tycker jag är hörselsmart.

Christer är ordförande i Hörselskadades förening i Göteborg och ombud på kongressen.

 


BG Svensson.BG Svensson. 

 

 

 

 

 

 

BG Svensson, 73, Ronneby.

- Ja, även om jag inte själv är hörselskadad, så är jag hörselsmart. Jag pratar inte fort, är tydlig och har ögonkontakt. Det är viktigt för att kommunikationen ska fungera.

BG är ordförande i Hörselskadades förening i Ronneby och ombud på kongressen.

 

Enkäten gjordes i delvis hörselsmart miljö, utan störande buller (förutom en brandkårsutryckning), av Ulrika Nilsson, reporter Auris.

 

 

 

 

 

Annonser

view counter